Dokumentazio ez klinikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 17,13 KB

 

2. ERABILTZAILEAREN ESPEDIENTE INDIBIDUALA

 1. Sarrera eskaera eta fitxak (pertsonala eta jarraipena).

 • Sarrera eskaera: Zentroan “borondate askez” sartzen zarela islatzen du.

 • Fitxa pertsonala: Interes komuneko datu pertsonal eta familiarrak.

 • Jarraipen fitxa: Erabiltzaileak, zentroan izan dituen gorabehera guztiak erregistratzen dira.

 1. Txosten ekonomiko, sozial eta medikoa.

 • Txosten ekonomikoa: Egoiliarren ondasunen aitorpena da.

 • Txoten soziala: Erabiltzailearen egoera sozialari buruzko datuak ematen ditu.

 • Txosten medikoa: Erabiltzailearen hasierako osasun alderdiak biltzen ditu.

 1. Ebaluazioa.

Erabiltzailearen mendekotasun maila ebaluatzen da, arreta espezializatua eta indibidualizatua eskatzeko orduan.

 1. Baimenak.

 • Erabiltzailearentzako babes neurri homologatuen erabilpenerako baimena: Adb, ohean edo gurpil aulkian gerriko bat erabiltzeko baimena ematen dute.

 • Senideek, datuak lagatzeko zentroari ematen dion baimena:

Senideek izaera pertsonaleko datuak erabiltzeko eta lagatzeko baimena ematen diote.3. PROTOKOLOAK

Helburua, egoitzan jasotzen den atentzioa hobetzea da, erabiltzaileen beharrizan erreal eta zehatzetara egokitzeko.

Honetarako balio dute:

 • Okerrak saihesteko.

 • Sinergiak aprobetxatzeko.

 • Egoiliar bakoitzaren izaerara egokitzeko.

 • Lan istripuak saihesteko.

 • Produktibitatea handitzeko.

 • Langileari seguritatea eskaintzeko.

 • Lan asistentzial osoa koherentea egiteko.

 • Langilea sustatzeko.

3.1. PROTOKOLO BAT OSATZEN DUTEN OSAGAIAK

 • Definizioa.

 • Helburua.

 • Jasoko duen biztanleria.

 • Inplikatutako profesionalak.

 • Jardueraren deskribapena.

 • Erregistroak.

 • Elaborazioa eta indarraldia.

 • Berrikuspen data eta sinadura.

3.2. PROTOKOLO MOTAK

 • Sarrera, harrera eta lekualdatze protokoloa.

 • Erorketei buruzkoa.

 • Idorreria buruzkoa.

 • Nutrizio eta hidratazioari buruzkoa.

 • Txiza egiteari buruzkoa.

 • Mugikortasunari buruzkoa.

 • Arriskuen prebentzioari buruzkoa.

 • Presiogatiko ultzerei buruzkoa.

 • Lo egin eta deskantsatzeari buruzkoa.

 • Mugikortasunari buruzkoa.

 • Heriotza eta doluari buruzkoa.  

3.3. PROTOKOLO EZARTZEA

 • Hedapena: Profesional guztiei azaldu behar zaie protokolo berrien edukia.

 • Jarraipena: Protokoloaren aplikazioaren jarraipena egin behar da, eguneroko lanean finkatuta egon arte.

 • Ebaluazioa: Garrantzitsua da, taldearen batzarretan aldizkako berrikuspena egitea.4. ERAKUNDEETAN ERABILI OHI DEN DOKUMENTAZIO SANITARIOA

1. KRISI EGOEREI AURRE EGITEA

Kalitatezko erantzuna emateko hau kontuan hartu:

 • Beharrezko protokoloa eta ematen diren egoera zehatzetan egiteko gaitasuna.

 • Ohikoak ez diren egoerak ematen direnean, hauei aurre egiteko behar den denbora.

 • Eskaerei arreta emateko langile nahiko behar dira eta prestakuntza egokia behar dute.

 • Diziplina taldeek espero ez ziren egoerei erantzuna emateko orduan daukaten antolatzeko gaitasuna.

 • Zenbait krisi egoeretan erantzuna emateko gaitasun profesionalak eta proposatutako konponbideen arrakasta.

2. INFORMAZIOAREN TRANSMISIOA ETA JARRAIPENA

 • Informazioa kanalaren arintasun, eraginkortasun eta efizientzia.

 • Diziplinarteko taldeen arteko komunikazio maila.

 • Informazio jatorritik hartzailearenganaino heltzea. (bidean datuak galdu diren.)


Entradas relacionadas: