Diversitat de llengües

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,91 KB

 

A. És certa aquesta Afirmació? Quina és la història d'aquest prejudici? Què en diu Tuson?


No,aquesta afirmació no és certa. Tuson Ens explica que aquesta afirmació es va orginiar fa uns 3 segles, concretament A la França il·lustrada. Determinats filòsofs i assagistes (en destaca Diderot) Vàren considerar que hi havia uns “pobles salvatges” i d’altres que eren més Avançats i filósòfics. Tuson diu que aquesta expressió pretén demostrar la Superioritat d’uns pobles sobre d’altres i d’unes llengües sobre d'unes altres I, en conseqüencia, expressar racisme. Comenta que no s’ha descobert cap llengua que no tingui noms generals o col·leccions de coses, seria inimaginable Que existís tal llengua, ja que els seus parlants haurien de tenir una memoria Infinita. A més, fins i tot les llengües considerades il·lustrades i Filósòfiques tenen noms concrets com, per exemple, classes de raïms, mobles, Mitjans de locomoció, etc.


a. En què consisteix La modernitat per a Tuson? Quin argument exposa en contra del prejudici “llengües antigues i modernes”?
Tuson expressa que la modernitat no és el Concepte que tenim o que se li atribueix en aquest prejudici. Per a Tuson la Modernitat consisteix en l’avanç de la societat en general (“s’ha d’associar Amb els guanys inqüestionables en educació, sanitat,...”). L’argument de Tuson Respecte llengües antigues i modernes és que no hi ha llengües antigues, sinó Que el que hi ha són llengües modernes (que són les existents), ja que totes Les llengües han anat canviant respecte com eren en el passat.

B. Què vol dir amb L'expressió “les llengües són artilugis molt flexibles”?


Que les llengües No tenen problemes per crear nou lèxic, tenen tot un seguit de mecanismes i Eines per fer- ho. Amb això explica que la falta de lèxic d’una llengua no és Que no sigui moderna (a diferència del que pensa molta gent).

C. Quina és la Situació lingüística d'Europa? Com resoldrem el problema europeu de les Llengües?


Això està molt relacionat amb l’apartat anterior: totes les Llengües fan els canvis que els fan falta per introduir paraules, nous Significats,... I això és el que fa que es mantinguin dins la modernitat. Es a Dir, que tota llengua activa es moderna, està dins la xarxa de la modernitat.

A. Què diu el Lingüista Juan Carlos Moreno? Hi està d'acord J. Tuson? Quin exemple posa?


“Absolutamente todas las lenguas grandes de la actualidad proceden de Variedades lingüísticas locales; y circumstancias políticas, militares, Culturales e históricas han hecho que estas lenguas hayan amliado enormemente Su territorio, sus hablantes y su influencia, normalmente a costa de otros Muchos dialectos y lenguas menos favorecidos por esas circumstancias” Sí, Exposa que l'extensió d'una llengua es produeix per factors aliens a la llengua Mateixa. Posa l'exemple Àfrica, on un poble pot tenir una llengua diferent a la Del poble veí. Aquests pobles s'entenen gràcies a la mediació d'algú que coneix Les dues llengües o gràcies a la “lingua França” que funciona com a vincle Comercial o també per mitjà d'una llengua que ha arribat amb l'administració, Els militars o els colonitzadors.

B. Per què hi ha Llengües que creixen i d'altres que moren?


Les llengües moren degut a la Persuasió, amb l'extensió dels prejudicis i amb la promoció de la desigualtat De les llengües, i neixen degut a pobles “civilitzats” que duen la seva llengua A països explotats.

C. Quins és la Situació lingüística d'Europa? Com resoldrem el problema europeu de les Llengües?


És un espai Generós per a les llengües, ja que amb uns 30 estats Hi ha vigents unes 60 llengües, més o menys. No hi ha cap problema a resoldre, Sinó que cal insistir en el respecte vigorós en vers les llengües de cada lloc, Rebutjant la idea nefasta que a cada estat només li cal una llengua.

B. Quines obligacions Tenen els estats? Què els reclama en Tuson?


Els estats tenen l’obligació de Repartir el pressupost en els diferents àmbits, i Tuson li rebat dient que les Llengües també han de rebre aquesta part, ja que son tan importants com L’educació, la sanitat,...

A. Quins perills té Una llengua minoritzada? Què pot perdre?


Les llengües minoritzades tenen el Perill que, si “deixam que s'ho facin soles”, no se'n sortiran i acabaran per Desaparèixer. D'aquesta manera, si no es fa res per conservar-les i Mantenir-les, poden perdre lèxic, poden veure's acaparades per un vocabulari D'una altra llengua, pot passar que el sistema vocàlic es desplaci cap al d'una Altra llengua, que algunes estructures sintàctiques es corresponguin a les D'altres llengües,...

B. Quins valors tenen Les llengües? Per què cal protegir-les?


Les llengües són realitats vives Mantingudes per grups de persones, que ens permeten sentir com formam part D'una cultura única, dins la immensitat de la espècie humana. Cal protegir-les Perquè la vida humana és inseparable de la condició lingüística.
Així, és Necessari actuar per mantenir les llengües de la mateixa manera que es fa amb Aspectes d'educació, de sanitat, etc.

C. Què significa que Una llengua tengui “bona salut”? Què s'ha de fer per aconseguir-ho?


Que una Llengua tengui bona salut significa que pot assumir totes les funcions Previstes, sense cap tipus de restricció: de formulacions científiques a la Conversa intranscendent; de la parla col·loquial als discursos més elaborats. Per aconseguir-ho cal que la llengua estigui present en tots els espais Possibles dintre del seu territori històric. Per tant, és necessari L'ensenyament de la llengua a tots els nivells, el seu ús en la vida laboral i Comercial, que s'utilitzi en qualsevol tipus d'institucions, en els carrers, Que els mitjans de comunicació en facin ús, etc. Si la llengua no pot accedir a Aquests dominis, llavors deixarà de ser parlada amb relativa facilitat.

D. Per què són tan Importants les llengües?


Primerament, cal remarcar que el llenguatge és la Qualitat distintiva i pròpia de la humanitat, per la qual cosa, la seva Desaparició significaria el final de la condició sapiens. Llavors, les Llengües, que són imprescindibles pel llenguatge (sense llengua no hi ha Llenguatge), formen part també d'aquesta dimensió humana. A més, cada llengua és una manera de veure el món, de manera que quan se'n perd una, es perd també Un punt de vista de veure la realitat. Per tant, és fonamental evitar que Desapareguin llengües i que n'hi hagi només una de global, ja que això reduiria El nombre de perspectives amb què es veu el món, deixant-ne només una.

Entradas relacionadas: