Discapacitat mental lleu a l' aula

Enviado por Chuletator online y clasificado en Magisterio

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,67 KB

 

Plantejaments educatius pel que fa al tractament

de la diversitat: a) Plantejament educatiu obligatori va dels 6-7

anys fins als 16. Igualment també es recomana dels 0-3 anys.

B) Plantejament selectiu: un alumne amb discapacitat quedarà

seleccionat. Poden quedar fora del sistema educatiu (expulsat).

Aquell sistema educatiu que es marca un objectius i si tu com alumne

vas donant resposta i superes els objectius, aniràs progressant dins del

sistema. En el moment en que per raons diverses no arribes, el sistema

t’exclou. C) Temporització: el nen necessitarà més hores (repetició de

curs). El decret dona un marge per poder superar aquell curs d’un any, en

alguns casos, de dos anys com a màxim. El sistema té uns objectius

que assolir, si no els assoleixes en un temps determinat, et fan tornar a

repetir. Però per estar un any més no és soluciona. D) Compensació:

és necessita intervenir perquè avanci l’infant (reforç-suport, aula

d’acollida: gran manca de la llengua d’immigrants). En aquests és

l’alumne qui s’ha de d’adaptar al sistema. Intentar amb mesures reforçar

/ compensar aquestes hores (suplir les mancances). L’alumne s’ha

d’adaptar al sistema. E) Adaptació d’objectius: el sistema
educatiu en un moment determinat, considera que s’han d’adaptar els

objectius. Tenim itineraris que l’alumne pot escollir. Adaptació

d’objectius on hi hagi selecció. L’alumne s’adapta al sistema educatiu.

Si dones resposta, vas avançant. F) Adaptatiu: és el sistema educatiu

el que ha de donar recursos per donar resposta a les necessitats que

presenten els alumnes escolaritzats. El sistema s’adapta a l’alumne i

diu el que ha d’assolir durant l’etapa. Hi hauran els mateixos objectius

per a tots els infants, però tota proposta educativa s’ha de plantejar en

funció de les característiques diferencials dels alumnes. Els principis

d’ensenyament adaptatiu coincideixen amb els plantejaments

psicopedagògics bàsics que s’inspiren en la LOGSE.

- Microadaptació: prèvia a la intervenció educativa a l’aula (la concreció

PEC, la programació anual...)

- Macroadaptació: són les decisions que ha de prendre diàriament el

docent a l’aula. En aquest és el sistema educatiu qui s’ha d’adaptar a

l’alumne. A partir dels objectius generals a tots els alumnes, s’adapta

aquest pla a l’alumne amb discapacitats. En aquest cas és el sistema

el que s’adapta a l’alumne.

Entradas relacionadas: