Els diputats de les Corts de Cadis es divideixen en

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

 

III. EL REGNAT DE Ferran VII (1814-1833).
1. LA RESTAURACIÓ DE L’ABSOLUTISME (1814-1820)
Ferran VII retorna a Espanya a principis de 1814.  Els diputats absolutistes de les corts de Cadis presenten el Manifest dels Perses.  Mitjançant el decret de 14 de maig va anul·lar tota la legislació liberal de les corts de Cadis.  Va iniciar la persecució dels liberals i afrancesats, que varen ser executats o varen fugir a l’exili abans de ser detinguts.  Va iniciar la restauració de l’absolutisme, però sorgeixen problemes derivats del període revolucionari de les corts de Cadis:
 
• Greus problemes de la hisenda: als problemes de la hisenda de Carles IV s’han d’afegir els costos de la Guerra del Francès. • Esclat dels moviments d’emancipació de les colònies americanes: s’interrompen els fluxos monetaris que arribaven d’Amèrica i el govern necessita recursos econòmics per fer front a les guerres de les colònies. • Solució: els privilegiats haurien de pagar impostos. Ferran VII es nega a aprovar mesures contràries a l’Antic Règim.
• El liberalisme havia arrelat dins la societat espanyola i exigia que s’aplicàs la legislació que abolia l’Antic Règim. • Aquest ambient estimulava els pronunciaments militars com a mètode per accedir al poder (Mina, Porlier, Lacy). 
 EL TRIENNI LIBERAL (1820-1823)
 L’1 de Gener de 1820 va triomfar el pronunciament del coronel Rafael del Riego a Cabezas de San Juan.
 Ferran VII es va veure obligat a acceptar la Constitució de 1812.  Va estar vigent fins 1823.  Es forma un nou govern liberal que inicia la construcció d’un estat liberal.  Els liberals retornen de l’exili i es convoquen eleccions, que varen guanyar els liberals.
 Les noves Corts varen iniciar una obra reformista molt important, impulsada per una majoria de diputats liberals:
 
• Llibertat d’impremta. • Llibertat d’associació. • Llibertat de reuníó. • Consolidació de l’abolició de l’Antic Règim iniciada a les corts de Cadis. • Instauració de la Milícia Nacional.
Durant el Trienni es varen produir importants conflictes i tensions que varen afavorit el fracàs del període:
 
 L’oposició de la monarquia i dels absolutistes: Ferran VII va intentar, per tots els mitjans, paralitzar les lleis aprovades per les corts (dret de vet) i conspirar contra el govern liberal per recuperar el poder absolut, amb l’ajuda de les potències absolutistes d’Europa.  El descontentament de la pagesia: les reformes del Trienni no atenien les aspiracions bàsiques dels pagesos d'accés a la propietat de la terra o de rebaixes efectives d’impostos.  Els grups privilegiats varen afavorir la revolta contra el govern liberal. Els escamots reialistes es varen revoltar el 1822 a Catalunya, Navarra, el Maestrat,... Varen controlar extenses zones i varen establir una regència absolutista a la Seu d’Urgell (1823).  Les tensions entre els liberal varen provocar la seva divisió en dues tendències:
 
• Els moderats o “doceañistas” eren partidaris d’introduir reformes susceptibles de negociació política per evitar tensions amb el monarca i les elits socials. • Els exaltats eren partidaris de desenvolupar plenament la Constitució i plantejaven reformes radicals, favorables a les classes mitjanes i populars.

Entradas relacionadas: