Diñeiro legal e diñeiro bancario

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en gallego con un tamaño de 6,95 KB

 

O FLUXO CIRCULAR DA RENDA: hai dous tipos de fluxo:

-Real:
bens, servizos, factores.

-Monetario: pagos e cobro en diñeiro.

-As familias son os consumidores que adquiren bens e servizos para satisfacer as súas necesidades. Ao mesmo tempo son propietarios dos factores produtivos, que ofrecen para obter os recursos cos que adquiren os bens e servizos que necesitan.

-As empresas producen bens e servizos que adquiren as familias a cambio dun pago.

-O sector público provee de bens e servizos que as empresas non proporcionan de forma suficiente e realizan transferencias ás familias e subvencionan ás empresas.


MERCADOS: mecanismo polo que se produce intercambios de bens e servizo entre vendedores e compradores polo que se fixan os prezos do produto ou servizo intercambiado.

-Mercados de competencia perfecta:

·Libre entrada e saída do sector

·Participación dun gran número de vendedores e compradores.

·Unha información perfeta, acesible e sen costes.

·Un produto homoxéneo.

-Mercados de competencia imperfecta: hai barreiras de entrada que impiden ás empresas aceder de forma libre a ese mercado ou competir en igualdade de condicións.

·Económicas/de escala: as grandes empresas teñen ventaxas respecto as pequenas, porque ao aumentar a súa produción os seus costes por unidade son menores.

·Legais: derivadas da lexislación vixente do país.

·Informais: as empresas xa establecidas no sector desarrollan estratexias de defensa para dificultar a entrada de potencias de novos competidores no mercado e así seguir dominando.


VOCABULARIO:

-Valor engadido: diferenza entre o prezo que recibe a empresa pola súa produción e o custo de todos os elementos necesarios para a produción.

-Rendabilidade: conxunto de remuneracións ou ingresos que reciben as familias.

-Impostos: pagos obligatorios que o sector público impón ás familias, ou ás empresas, para financiar o gasto público.

-Taxas: pagos do sector público pola prestación de algún servizo.

-Transferencias: pagos que realiza o sector público sin contraprestación.

-Patentes: dereitos esclusivos de esplotación dun método ou un produto durante un periodo de tempo limitado.

-Monopolio: situación dun mercado no que un só vendedor  ofrecelle a moitos compradores bens ou servizos.

-Oligopolio: mercado no que hai poucas empresas que ofrecen un ben ou un servizo parecido.

-Mercado de competencia monopolística: numerosos vendedores, os produtos que ofrecen non son homoxéneos.

-Acordo colusorio: acordo entre dúas ou máis partes para limitar a libre competencia no mercado, como pode ser fixación de prezos e o reparto de mercado.

-Monopsonio: tipo de mercado no que existe un único comprador (Obra pública).

-Oligopsonio: mercado con poucos consumidores (Fabricantes de coches…).


Entradas relacionadas: