Dinàmiques de cohesió de grup

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,37 KB

 
 • Segons S.Froufe: “El grup és un conjunt de persones que participen en una mateixa estructura vivencial col·lectiva” és a dir, persones que es comuniquen entre si i que tenen un objectiu comú.

 • Diurant aquest proces vivencial en el grup, cada membre te un paper i comparteix unes funcions, la qual cosa dona lloc al desenvolupament:

  • D’unes normes per regular la convivencia

  • I a l’aparició de sentiments de partinença i solidaritat.

1.3.- Tipus de grups


Vivim i creixem en una gran quantitat de grups, cada un amb particularitats i dinàmiques diferents, donat que responen a necessitats diverses. Els grups es poden classificar segons:


 • La relació afectiva - segons la relació afectiva que s’estableix amb els seus membres poden ser:

 • 1.1 Grups primaris

  • Les relacions efectives són intenses, existeix una forta cohesió i s’aconsegueix un grau molt elevat d’intimitat.

  • Acostumen a ser petits i de caire informal (les normes són establertes de manera informal).

  • Relacions estretes, personals i directes entre tots els seus membres.

  • L’afecte és el nexe d’uníó

“ Exemple :  La família, el grup d’amics de classe o la colla “


 • 1.2 Grups secundaris

  • Són més grans i les relacions amb els seus membres són impersonals i institucionalitzades.

  • Es consideren de caire formal en el sentit normatiu i organitzatiu. Existeixen restriccions i prescripcions imposades (horaris, obligacions, requisits etc).

  • Relacions impersonals i indirectes, i només amb alguns membres.

  • L’interés és el nexe d’uníó.

“Alguns exemples són: el grup de treball, l’organització esportiva, el sindicat, etc “


 • L’adscripció

  • Segons l’adscripció de l’individu al grup poen ser:

   • 2.1 grups de pertinença

    • Són aquells als qua els l’individu pertany sense triar-ho, és a dir de forma involuntària.

    • Port o no haver-hi identificació

    • No explica necessàriament les accions socials dels individus

    • Pot ser també el seu grup de referència

“Els més destacats són : la família, el grup classe el barri”

 • 2.2 grups de referència

  • Són grups amb els què l’individu s’identifica i adopta els seus valors, les seves normes i el seu comportament.

  • Grup al qual es desitja pertànyer per identificació plena amb ell.

  • Explica les accions socials dels individus.

  • No es pertany inicialment, es decideix formar part per identificació.

  • L’individu pot pertànyer al seu grup de refèrencia i actua com  a tal, o si no pertany, el seu objectiu és formar part d’aquest.

  • Els grups de refèrencia compleixen dues funcions:

   • Funció normativa

    • Els grups en serveix de guia per desenvolupar els nostres valors, actituds, conductes i imatge, alguns grups ens serveixen com a referència negativa, ja que no hi volem pertànyer. Ens fixem en el grup per fixar i reforçar les pròpies conductes i creences; seguim les normes en la manera de pensar, de vestir o de parlar en el grup.

Entradas relacionadas: