Dinàmiques de cohesió de grup

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,26 KB

 

1. 3. Tipus de grups


 • Vivim i creixem en una gran quantitat de grups, cada un amb particularitats i dinàmiques diferents, donat que responen a necessitats diverses. Els grups es poden classificar segons:

  • La relació afectiva - que s’estableix amb els seus membres poden ser:

   • Grups primaris:

    • Les relacions afectives són intenses, existeix una forta cohesió i s’aconsegueix un grau molt elevat d’intimitat.

    • S’acostumen a ser petits i de caire informal (les normes són establertes de manera informal).

    • Relacions estretes, personals i directes entre tots els seus membres.

    • L’afecte és el nexe d’uníó.

Exemple - La família, el grup d’amics de classe o la colla, etc


 • Grups secundaris:

  • Són més grans i les relacions entre els seus membres són impersonals i institucionalitzades.

  • Es consideren de caire formal en el sentit normatiu i organitzatiu. Existeixen restriccions i prescripcions imposades (horaris, obligacions, requisits, etc).

  • Relacions impersonals i indirectes, i només amb alguns membres.

  • L’interés és el nexe d’uníó.

Exemples - El grup de treball, l’organització esportiva, el sindicat, etc


 • L’adscripció - Segons l’adscipció de l’individu al grup poden ser:

 • Grups de pertinença

 • Són aquells als qua els l’individu pertany sense triar-ho, és a dir de forma involuntària.

 • Port o no haver-hi identificació.

 • No explica necessàriament les accions socials dels individus.

 • Pot ser també el seu grup de referència

“Els més destacats són : la família, el grup classe el barri”

 • Grups de referència

 • Són grups amb els què l’individu s’identifica i adopta els seus valors, les seves normes i el seu comportament.

 • Grup al qual es desitja pertànyer per identificació plena amb ell.

 • Explica les accions socials dels individus.

 • No es pertany inicialment, es decideix formar part per identificació.

 • L’individu pot pertànyer al seu grup de refèrencia i actua com  a tal, o si no pertany, el seu objectiu és formar part d’aquest.

 • Els grups de refèrencia compleixen dues funcions:

  • Funció normativa - Els grups en serveix de guia per desenvolupar els nostres valors, actituds, conductes i imatge, alguns grups ens serveixen com a referència negativa, ja que no hi volem pertànyer. Ens fixem en el grup per fixar i reforçar les pròpies conductes i creences; seguim les normes en la manera de pensar, de vestir o de parlar en el grup.

Entradas relacionadas: