Dinàmiques de cohesió de grup

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,2 KB

 

1º part resumida:Definició de grups:


2 o +persones que comparteixen un sentiment d’unicitat, i es troben lligats per Pautes d’interacció social.

1-CARACTERÍSTIQUES:1 Fronteres:

discontinuïtat en el flux d’intencions comunicatives. Les Fronteres on com una pantalla que permet filtrar les interaccions i permet l’ Ingrés de certes persones. 2 tipus de grup.
Obert: hi pertany per medi o Adhesió. Tancat: la persona hi pertany des del naixement.

2 Productes de definició social:

conjunt d’idees compartides com Una realitat construïda pels homes i dones. Fem que el grup tingui una Existència més enllà de les persones que el composen.

3 Consciència d’amistat:

idea de formar una sola cosa. L’eficàcia Del grup depèn de que els integrants considerin que tenen una identitat comuna

. ·· Què és la socialització?

Procés Pel qual la persona adquireix les normes de conducta, valors, cultura d’un Determinat grup social. Tipus primària (família i escola) secundaria ( grup D’iguals i amics) terciària (son situacions com canviar de país que et fan Resocialitzar-te)

2-TIPUS DE GRUPS:

1. Segons les relacions afectives Primaris:
Molt intenses, gran grau d'intimitat, Grups petits, forta cohesió.

Secundaris:

Grans grups, Relacions entre els membres impersonals (empreses). Caràcter formal, sentit Normatiu i d'organització , Hi ha horaris, obligacions, normes, requisits2. Segons l'adscripció del grup:

Pertinença

És el grup el que pertany la persona.

Referència:

 La persona s'identifica amb aquest grup i Agafa els seus valors, normes i comportaments, actua com si pertanyes al grup De referència com a tal per integrar-nos al grup que volem arribar3. Segons la naturalesa de la seva Constitució Informal:
Es forma de manera voluntaria, per simpatia o atracció  (amics)

Formal:

Està format de manera deliberada, té normes, organització, les Persones es reuneixen o conviuen per aconseguir uns objectius 4. Endagrup i exogrup:

Endogrup:

grup que pertany la Persona amb el qual s'identifica.

Exogrup:

Grup al que no pertany la persona i que no s'identifica. L'endogrup I l'exogrup representen la distància social que no fa referencia a la separació Espaial sinó al sentiment subjectiu d'estar separats.

EL GRUP PETIT

Els grups Tenen una mitjana de 20 persones, poden anar de 3 a 25. En els grups petits es Produeix una serlació directa amb una finalitat i normes conjuntes.- Característiques:
1. Cada membre busca satisger les Seves necessitats dins del grup.
2. Es produeix una interacció que permet l'intercanvi afectiu,  satisfaccions, confiança, seguretat i altres Sentiments del grup.
3. La Comunicació és freqüent i es fluida, ells poden expresar les seves emocions i Sentiments i aixó dona lloc a una identitat grupal i a l'aparició de la Solidaritat
4. Tenen estructura Interna i externa:

La interna:

ve Determinada per com es dóna la comunicació en el grup, per les normes i com S'estableixen.

L'externa:

es Manifesta en l'entorn del grup, mitjançant , mitjançany accions o les tasques

Falta Per resumir:ESTRUCTURES GRUPALS

Els grups són estructures complexes.
Aspectes que Influeixen en el grup:
1. Interaccions entre els membres del grup determinen quines persones i amb Quina intensitat són acceptades i rebutjades
2. L'estatus o a la posició de cada membre del grup
3.
Grau d'autoritat, popularitat o aïllament dels diferents membres del grup
4. Les relacions de rivalitat,  D'armonia, d'antipatia, simpatia que es deriven de les relacions que es Tradueixen en afinitats o en tensions dels diferents membres del grup.

· Estructures sociomètriques:

Reflecteixen la Configuració de la xarxa de relacions entre diferents persones que formen el Grup, mitjançant les estructures sociomètriques veiem el patró de referències i Rebutjos de cada una de les persones que formen el grup, entàn molt Determinades per les relacions afectives que les vinculen, com el grau D'intimitat, estimació, amistat i d'hostilitat.
L'estructura Sociomètrica es pot modificar al llarg de la vida del grup, també per L''activitat del grup.
L'estudi i l'analisis de les estructures sociomètriques es realitza mitjançant La tècnica del sociograma.
Utilitzem un qüestionari per descobrir la posició de cada persona en el grup, N'hi hauran escollides per moltes persones del grup, i d'altres que no reben Cap elecció, també n'hi hauran que s'escolliran entre ells ( CUADRES D?ACTIVITATS DE LES PERSONES  ( el manel Escull a la carla, la carla al manel......)

ELS ROLS DINS DELS GRUPS

Mitjançany L'estructura del grup observem els rols.
El grup mitjançant les seves intereccions construeix una cultura conica que te L'efecte de homogenitzar els seus membres. Cada membre del grup cal que Respecti la línea d'actuació del grup, sinó corre el risc de ser rebutjat.
Aquest procès D'homogenitzar fa que neixin sentiments de solidaritat, s'enforteixin els Víncles establerts i tambbé afavoreix la cohesió del grup.

Cohesió Grupal:


Indica en Quina mesura el grup es sen únic i satisfet de si mateixos. Produeix un afecte Molt positiu en el grup, ja que fa que siguin mes productius, aquest sentiment Fa que augmenti la cooperació entre els membres del grup igual que el sentiment De solidaritat.. Jo hem sento unida al grup, això fa que ajudi als altres a Assolir els objectius del grup. Aquest efecte positiu fa que augmenti L'autoestima de totes les persones del grup, i fa que es sentin felíços de pertanya Al grup. En alguns grups la cohesió pot produïr afectes negatius ja que el grup Pot fer actes badalics o actes antisocials.
Hi ha dos factors de cohesió:
                - Interns: Atracció Intrepersonals, experiències d'exit o fracasos compartides, objectius i expectatives Comunes, creació de normes i valors grupals, satisfacció de les necessitats Dels membres del grup.

                - Externs: Estil democràticc del Líder, relació amb l'entorn del grup, dependència d'una entitat més gran
* Els factors interns i externs com es conjuguin actuaran per la cohesió Interna del grup. Si la uníó es positiva farà que em senti unida al grup. Si la Uníó es negativa disminueix la cohesió igual que el grup es pot disgregar (separat), por ser causat perque els objectius no son clars, perque el clima Afectiu es molt tens

2ª PART RESUMIDA:Estrategies Per afavorir la cohesió: 1


Creació d'un clima afectiu possitiu: Que els membres es sentin agust dins del Grup caldrà facilitar que tots els membres puguin exposar-se de forma lliure,.
2. Espai i un Ambien càlid: Cal tenir un espai que estigui il·luminar, que tingui Condicions higièniquees.
3. Objectius clars: objectius que Afavoreixin la cohesió
4.
Adaptar-se a les circumstàncies DIFERENCIACIÓ SOCIAL: L'ESTRUCTURA DE ROLS
En els grups formals l'estructura de rols està relacionada amb la Especificació de les tasques.

ROLS CENTRATS A LA TASCA:

Les persones que exergeixen aquest rol afavoreixen L'activitat del grup i la conssecució dels objectius, Aquestes persones prenen la iniciativa Per solucionar qualsevol tipus de situació, són presones que porten idees i Subjeriments al grup, també son persones que busquen informació i la aporten al Grup. Són persones que donen la seva opinió i conviden a les altres persones a Que expressin la seva opinió, aclareixen i ressumeixen les idees que sorgeixen. Condueixen al grup cap a la presa de decisions ROLS CENTRATS EN LA COHESIÓ:
Volen es que hi hagi un ritme positiu en el grup, que tots estiguin units, amb l'objectiu De mantenir el grup unit, aquestes persones animan al grup.

ROLS OBSTACULITZADORS:

Aquestes persones només tenen en compte la seva pròpia Satisfacció obstaculitzen el funcionament del grup. Menyspreen als membres del Grup, es poden manifestar en contra del grup, quan estan en descaord  EL LIDERATGE:
El lider és una funció que Sorgeix com a resposta a una necessitat de coherencia i d'identitat dels seus Membres. Aquesta funció de lider, en el grup formal, és l'animador o L'educador/a . El l'ider cal que s'adapti al grup i ha de fomentar la Participació de tots el membre.

AUTORITARI:

Determina totes les Directrius del grup, defineix els fins, els mitjans i distribueix les tasques, Aixó ho fà sense tenir en compte el que els membres del grup puguin pensar, Aquest líder tracta d'imposar la seva voluntat, vol que els membres de grup Adoptin el seu punt de vista, aquest confia poc en la iniciativa de les Persones de grup. Aquest líder es dèspota( aquella que es desagradable respecte El grup), i paternalista( vol ser massa protector, ell es l'únic que sap i els altres No) El rendiment del grup es alt quan el lider hi es, i si no esta el grup Funciona amb epatía i satisfacció. Entre els membres del grup podrien arribar a L'agressió. Hi ha poca cohesió grupal.

PERMISSIU:

Intervé poc o res en La cohesió de grup i el grup va al seu aire sense orientació ( POT SER UNA PERSONA BONA O UNA PERSONA INDIFERENT). És un lideratge que porta cap a la Insatisfacció i pot portar al grup cap a l'epatia, aburriment o agressió. El Grup es facil que es disgregui i que s'ha separi i el rendiment del grup es Baix DEMOCRÀTIC:
Orienta al grup, proporciona objectius i ofereix Mitjans, a l'hora escolta al grup i acorda amb els membres del grup el Repartiment de tasques i de funcions. Aquest lider confia en el grup i en les Seves pròpies capacitats, S'afavoreix la comunicació, la creativitat del grup i Al mateix temps l'autonomia del grup, el rendiment serà mitja.

Entradas relacionadas: