Dificultat al pas del corrent elèctric

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,3 KB

 

ELEMENTS PASSIUS LINEALS EN CA: R, L, C


Quan apliquem una tensió alterna a un receptor elèctric hi circula un corrent, que si és altern i de la mateixa freqüencia que la tensió diem que és un receptor lineal. D’acord amb el seu comportament en un circuit elèctric, els receptors es classifiquen en:

  • Resistències R, que dissipen l’energia elèctrica en forma d’energia calorífica.

  • Inductàncies o bobines L, que emmagatzemen l’energia elèctrica en forma de camp magnètic.

  • Captències o condensadors, C, que emmagatzemen l’energia elèctrica en forma de camp elèctric.

IMPEDÀNICA


La dificultat qeu oposa un circuit al pas del CA s’anomena impedància Z.


CIRUIT AMB INDUCTÀNCIA PURA


Un receptor inductiu pur és una bobina ideal, amb resistència nul·la i ne la qual només es considera el seu coeficient d’autoinducció L. Aleshores la impedància Z=XL en que  XL s’anomena reactànica inductiva o simplement inductànica.


CIRCUIT AMB CAPACITAT PURA


Un receptor capacitatiu pur és un condensador ideal amb resistència infinita en què considerem exclusivament la seva capacitat C. En un circuit CC amb un condensador, el corrent només circula quan es carrega o descarrega, quan el connectem o desconnectem de la font d’alimentació. Si la tensió és alterna, el condensador es carrega i descarrefa alternaticament, d’acord amb la freqüència del corrent.


En els circuits amb reactància capacitativa pura, la intensitat està avançada 90º respecte de la tensió aplicada al condensador.


POTENCIA DESENVOLUPADA EN CA


En CA la potencia depèn del tipus de receptor, i podem distinguir entre la potència activa, la potència reactiva i la potència aparent.


POTENCIA ACTIVA


Tots els aparells elèctrics que utilitzem consumeixen una potència que enregistren els comptadors i cal pagar a l’empresa subministradora. Es tracta de la potència activa.


La potència activa (P) és la potència real desenvolupada per un receptor en un circuit. Unitat watt (W).


POTÈNCIA REACTIVA


La potència reactiva és necessaria per crear els camps magnètics en alguns receptors com motors, transformadors i, en genral, aparells que tinguin alfun tipus de bobinat, però no produeix cap tipus de treball útil i perjudica la transmisió d’energia a través de les línies de distribució; per aquest motiu es tendeix a minimitzar.


La potència que desenvolupa un receptor inducitu o capacitatiu es considera una potència ficícia que s’anomena potència reactiva (Q).


POTÈNCIA APARENT


La potència aparent (S) és la suma vectorial de la potència activa i la reactiva expressada en voltamperes (VA).


Entradas relacionadas: