Diferencia entre producció productivitat i estocs

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,98 KB

 

Unitat 5: La dominació Europea del món (1870-1914)1.La Segona Revolució Industrial


1.1.El creixement demogràfic i les migracions


Gràcies a la millora de la Dieta i la medicina, el creixement de la població va augmentar l’any 1900.

Els descobriments en medicina Van aconseguir frenar les grans epidèmies a Europa.

Això va disminuir la Mortalitat provocada per les malalties infeccioses juntament amb la disminució De la mortalitat infantil van permetre augmentar l’esperança de vida.

Aquesta situació va provocar Una explosió demogràfica europea.

1.2.Les noves fonts d’energia


Entre el 1884 i el 1914 el Petroli i l’electricitat van destronar el carbó. L’ús de l’electricitat va Canviar la ubicació de les empreses i la seva organització interna, d’hora que Va comportar el descens del preu de l’energia i va fer possible un augment de La productivitat.
L’electricitat es va utilitzar en les comunicacions, el Transport, la il·luminació i l’oci. L’explotació comercial del petroli va Començar el 1859 als Estats Units.

1.3.Els nous transports


Les noves energies van Permetre innovar en el transport urbà, gràcies als tramvies i els ferrocarrils Metropolitans. La navegació també va millorar. El 1865 es va inventar el pedal I el 1888 el pneumàtic, gràcies a això va aparèixer la bicicleta i després L’automòbil. El Segle XX van conèixer el desenvolupament de l’aviació.

1.4.Invents nous, indústries noves


L’impuls industrial de la Darreria del Segle XIX va estar vinculat directament amb la innovació Tecnològica, es va desenvolupar gràcies a relacions més estretes entre L’empresa i la investigació. De les investigacions es van descobrir nous Productes.

La industria siderúrgica va Conèixer una gran expansió gràcies a la producció massiva d’acer i d’alumini, De la mateixa manera que la industria metal·lúrgica ampliava el seu horitzó amb La nova indústria de l’automòbil i dels aparells elèctrics.

La indústria elèctrica va Trobar un gran nombre d’aplicacions en l’enllumenat, en els moderns mitjans de Transport i en les telecomunicacions. També el sector químic va tenir un gran Impuls amb la creació de productes nous i desenvolupament de la indústria Farmacèutica.

1.5.La nova organització del capital i del treball

Durant la primera Revolució Industrial, la majoria de la producció es feia en empreses familiars, però L’acceleració del creixement va provocar el desenvolupament de models Empresarials i sistemes de producció nous.

La concentració empresarial

Les grans inversions necessàries per finançar les innovacions tecnològiques no estaven a l’abast de les empreses petites i van donar lloc a un procés ràpid de concentració empresarial. D’aquesta manera, per mitjà de fusions de petites empreses, absorcions o acords entre bancs i indústries, van anar configurant-se grans gegants empresarials que van acabar controlant el mercat i imposant-hi els preus.

-Concentració horitzontal: organitzada per empreses que treballen en un mateix sector productiu.

-Concentració vertical: mitjançant l’agrupament de societats que exerceixen activitats complementàries.

-El monopoli: consisteixen en la possessió d’un producte en exclusiva per un únic fabricant.

Producció en sèrie


La competència més gran entre els països industrialitzats va donar pas a formes noves d’organització del treball per millorar la productivitat i per mantenir les posicions conquerides.

El taylorisme és un mètode d’organització industrial que té com a finalitat l’augment de la productivitat, gràcies a l’eliminació dels moviments inútils de l’obrer, i l’optimització del temps emprat, per tal de reduir els costos. La producció s’organitza en sèrie per mitjà d’una cadena de muntatge, una cinta contínua per la qual es desplacen els productes en fase de fabricació. El moviment continu de la cinta marca el ritme de la producció, evita la pèrdua de temps i sistematitza les accions que han de fer els obrers.


Entradas relacionadas: