Diferència entre producció i productivitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,81 KB

 

Tema 2: Organització i creixement

1.Els recursos productius i la renda

Els factors de producció són elements que es fan servir per elaborar i destribuir els béns i serveis. Son 3: Naturalesa(recursos naturals, terra…)->primeres matèries, aigua, energia…,TREBALL->temps que es dedica a la producció.CAPITALS>béns que intervenen en la producció.

Són propietats de les famílies i les empreses els compren

Renda: preu d’un factor de producció

-terra-> lloguer -treball->salari -capital->interès


.

Les possibilitats de producció

Tecnologia: diferents combinacions de factors de producció per obtenir un bé o un servei.

La frontera de possibilitats de producció (FPP): model econòmic que mostra el màxim que una economia pot produir tenint en compte els recursos de que disposa i la tecnologia. Ens mostra:

-L’escassetat de recursos -Cost d’oportunitat -Producció potencial


3.El creixement econòmic

És dona quan augmenta el PIB (producte Interior Brut) que és la quantitat monetària dels béns i serveis que es produeixen. HI ha 2 maneres perquè la producció del país creixi:-Augment de recursos-> canvi quantitatiu -Augment de la productivitat de l’economia-> canvi qualitatiu

Productivitat-
> augment de producció sense augmentar els recursos
Productivitat: Producció entre factors

Producció-> quantitat que es fabrica       

Productivitat-> el que aporta el factor a la producció


4. Els sistemes econòmics

Un sistema econòmic és un conjunt de normes que regeixen l’activitat econòmica.

Què produir?,Com produir?,Per a qui produir?-> les respostes donen els sistemes econòmics

Tres sistemes econòmics: sitema de mercat(capitalisme),sistema d’economia centralitzada, sistema mixt.


4.1 Sistema de mercat

La resposta a les tres preguntes és el mercat. En aquest sistema cap agent econòmic té suficient influencia per interferir, es fa per acord entre venedors i compradors.

Els mitjans de producció són privats, es protegeix la propietat privada. Els agents econòmics actuen racionalment: les empreses cerquen el màxim benefici-> són eficients, les famílies obtenen la màxima utilitat. Perquè aquest sistema funcioni és molt important que funcioni el sistema financer.

Avantatges


-Les empreses són molt eficients -Genera molta producció -El sistema fomenta la innovació, desapareixen productes que porten temps al mercat i apareixen nous->procés de destrucció creativa -S’afavoreix la llibertat individual i les empreses s’adapten ràpidament als canvis.

Inconvenients


-Diferència entr rics i pobres -Es passa per tot el cicle econòmic (cada X anys hi ha crisi) -No hi ha béns públics, el govern no por intervenir. No existeix el que no es rendible. -Es produeix explotació labora. SEMBLANT A EEUU


4.2 Sistema d’economia centralitzada (ex:Corea del Nort)

La resposta a les tres preguntes és el sector públic.

Els mitjans de producció són públics, no hi ha propietat privada.

L’ Estat decideix el preu de venda dels productes i el sou dels treballadors. Els beneficis de les empreses es reparteixen entre tots els treballadors d’aquella empresa. El sou és igual per tothom.

Avantatges


-No hi ha diferència entre rics i pobres. -Es produeixen els béns que es necessiten - Es crea solidaritat entre tots els treballadors.

Inconvenients


-Manca d’incentius pels directius d’empreses-> les empreses són ineficients.


4.3 Sistema d’economia mixta

El mercat assigna els recursos però l’Estat intervé en aquest mercat. El sector públic ofereix els serveis necessaris que no ofereixen les empreses privades.

L’ Estat intervé per redistribuir la renda, recapta impostos i part d’aquests els distribueixen pels que ho necessiten (beques…)


Avantatges


-Les empreses tenen llibertat -Hi ha alguns sectors que són regulars pel govern (ex:electricitat) - El govern estableix un preu màxim en productes de la necessitat. -Agafa el millor del sistema capitalista i del centralitzat -Tant consumidors com treballadors estan protegits pel sector públic.

Inconvenients


-Molt difícil aconseguir la plena ocupació -El govern pot fer un excés de lleis que impedeixi que el mercat actuï.


5.Flux circular de la renda

És el conjunt de relacions entre els agents econòmics.

Famílies i empreses passen impostos al sector public(flux monetari). El sector públic passa tranferència a les famílies i subvencions a les empreses(flux material). Empreses famílies rendes(flux monetari). Famílies empreses preu(flux monetari). A l’inrevès en factors de producció(flux material).

Entradas relacionadas: