Diferencia entre bens i serveis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,58 KB

 

5. L’oligopoli

els trets propis d’aquesta mena de mercat són els següents:

- poques empreses: unes poques empreses es reparteixen la quota total del mercat.

- mercat homogeni: els productes d’aquesta mena de mercat no tan sols satisfan la mateixa necessitat sinó que són intercanviables entre si

- fortes inversions de capital (barrera d’entrada) : la producció de béns i serveis en els mercats oligopolistes requereix inversions i tecnologies ue només estan a l’abast de les grans empreses.

5.1. El funcionament dels oligopolis

l’actuació de qualsevol oligopolista influeix sobre els beneficis dels seus competidors.

en l’àmbit dels mercats oligopolistes, s’entén per col·
Lusió qualsevol acord que menyscabi la competència entre empreses.

A) sense col·lusió

les empreses intenten determinar els preus en funció del que esperen vendre i de les possibles reaccions dels seus competidors

trees estratègies possibles:

- polítiques comercials d’anticipació: cada empresa intenta endevinar les accions de les seves competidores per a actuar en conseqüència.

- guerra de preus: si una empresa oligopolística redueix el seu preu de venda i les altres empreses no ho fan, la seva quota de mercat i els seus ingressos augmentaran a costa de les altres

- lideratge de preus: amb aquesta estratègia, l’empresa líder del mercat fixa el preu i les altres condicions de l’oferta

B) amb col·lusió

quan les empreses cooperen en lloc de competir entre elles, es diu que formen un càrtel. En procedir d’aquesta manera, les empreses actuen com un monopoli de diversos caps i el perjudicat és el consumidor.

el càrtel és una agrupació informal d’empreses, que, encara que conserven la seva independència, s’associen per disminuir o eliminar la competència del mercat.

el càrtel o acord col·lusiu sol adoptar dues formes:

Entradas relacionadas: