Diferencia accions de responsabilitat límitada i responsabilitats anonima

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,77 KB

 

1. Què és una empresa?

- És l’organització de persones que Comparteixen uns objectius.

A més a més, posa a disposició una serie de Béns i serveis per cobrir les necessitats.

a través de la producció D´aquests serveis i béns es generen uns beneficis

2. Pel mida, quina és l'empresa més petita Que pot existir?

- La mida més petita de una empresa es el ser Autònom, per què es basaria en treballar gestionant l’empresa sol i per tu Mateix.

la Microempresa amb menys De 10 treballadors

3. Qui pot ser empresari?

- Segons l’article 38 de la Constitució, diu Que es reconeix el dret a totes les persones. Però no tothom podem ser Empresaris.

Les persones que poden ser empresàries són:

Les emancipades legalment i sense un mínim de Diners no tindràs dret a crear una empresa.

els articles 13 i 14 del Codi de
Comerç prohibeixen ser
empresaris a determinades
persones com és el cas de les
persones inhabilitades per la
llei, els jutges, magistrats i
fiscals en actiu

4. Amb quina edat es pot ser empresari? Amb Quins requisits?

- Segons l’article 5 del Codi de Comerç, Condiciona als menors de 18 anys i discapacitats.

Els obliga a ser representats pels tutors per Exercir una activitat empresarial. És a dir ha de ser supervisada i Representada.

5. Què és una societat anònima? I una Societat de responsabilitat limitada?

- Una societat anònima (SL) funciona amb capital dividit per accions que això vol dir que si tenen per exemple un 75% en Accions també ho tinguin en decisió.

Quan més capital més responsabilitat.

- La societat de responsabilitat limitada (SL) funciona amb capital dividit en participacions socials i integrat.

L’aportació és de mínim 3.000€.

Ha d’estar íntegrament subscrit i desemborsat Abans de l’inici.

Es divideix en les següents participacions:

- Indivisibles i acumulables: No es Representen per títols o anotacions.

6. Què és una cooperativa?

-  Una Cooperativa es la cual es formada per tres socis.

- Catalunya conté una normativa propia.

- Pot ser soci qualsevol persona els Requisits són:

Aportar capital,Treballar.

- Que no siguin el % superior al 10% de no Treballadors no socis.

referència al fet que la Cooperativa fomenta els valors de l´economia social

7. Quin és el dret Que s’encarrega de regular les relacions de les empreses?

- El dret que s’encarrega de regular les relacions De les empreses és el dret mercantil.

l’Origen = l’Edat Mitjana. Quan és va Consolidar un nou grup social anomenat els comerciants.

- T2 Pag 12. 2).

Entradas relacionadas: