Dictadura primo de rivera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 
dictadura primo de rivera: la guerra va obrir un curt pero intens peride de canvis, es van produir fortes crítiques contra el sistema liberal parlamentari.El cop destat i justificacio d ela dictadura:miguel primo de rivera era capita general de Catalunya, aquet va publicar un manifest comnegut com manifest adreçat al país i a l'xercit(pronunciament).la major part de l'exercit i el rei van sumar-se al cop.A catalunya molts sector de la burguessia van donar suport tambe la mancomunitat(josep Puig) estaa convençuda q el nou regim procramaria el regionalisme.En iniciar-se el cop en 1923 van forse una aliança entre gallex basc y catalan anomenada pacte de Galeusca.Primo va prometre que la se accio regenradora sompliria amb riquesay un tres mesos retornaria al poder un govern civils.L'obra de la Dictadura:Primo es va convertir en cap de govern el 1923,data en q constituciona el nou gorvernformat per militar(Directori militar)y va ejerci fins al 1925, els primers decrets van servir per posar fi al sitema politic de la restauracioi es va produir el decret contra el separatisme catala, mes tard es crea lestuto provincial q anula la mancomunidad.el dia 20 sep es van substituir el governadors pels delegats governatius.entre 1924-25 el directori es va dedircar a intervenir en el mon econimic (consell deconimia nacional)pacta amb fransaun colaboracio militar contra marroc

Entradas relacionadas: