Dibujo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

Bisectriu: es la recta que divideix un angle en 2 parts iguals i resulta d'unir la interseccions de 2 arcs de circum iguals am el centre a les interseccions d'un altre arc amb centre al vertex de l'angle. Oval: es una corba tancada i plana composta per arcs de circ tan i iguals 2 a 2, te 2 eixos de simetria perpen. Ovoide: es una corba tancada i plana composta per arcs de circum tan, 2 d'igual radi i 2 de radi diferent, un es una semicurcum. te un eix de simetria i diametre Corbes Coniques: son les que resulten de la interseccio d'un pla i d'un con.el con pot ser recte cuan eix es perpen a la base, o oblic, quan no jo es.Quan el pla es oblic respecte l'eix i talla el cos, la interseccio es una elipse. La Proporcio: es defineix com la relacio entre les mesures de les parts d'un element i la relacio d'aquest element amb el conjunt.

Oval donat eix major: 1-trobar els centres, traçant l'eix major AB i dividint en 3 parts =. centre en els punts 01,02, i radi A01 es dibuixen circum que es tallen en 03 y 04. 2-trobar els punts de tan, unint el cent amb rectes que en tallar les cricum donen punts de tan del arcs de l'oval T1,T2,T3,T4.3-traçar l'oval, traçant els arcf de centres 01,02,04 entre el punt de tan oval donat eix menor:1- TEC, traçant els 2 eixos perpen i una circum de diametre = a la dimensi de l'eix menor AB .els punts A i B son dentre de l'oval. les inter dels eixos am la circum determinen els centres 01,02. 2-trçr rcts k uneixen cen,sobre les quals es trobaran els punts de tan 3-TO, traçant 2 arcs amb centre en A i en B i radi = a l'eix menor, que determinen els punts de tan T1,T2,T3,T4 i unin-los amb 2 arcs de centre 01,02

Entradas relacionadas: