Dialectes del Català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,67 KB

 

-concepte de dialecte: li atribueixen connotacions ideològiques i emotives que fan que la diferència entre llèngua i dialècte siga més una qüestió d'opinió que lingüítisca.-Nombre de parlants: també s'usa per diferenciar una llengua d'un dialecte. - Glotònim: el nom de la llengua contribueix a fonamentar la idea d'aquesta.-frontera política:es un fet cultural associar llengua i estat.-jerarquització: quian es pren una varietat com a model estàndard i la resta pasen a ser considerades com dialectes. -percepció dels parlants: prejudicis lingüístics i l'autoodi contribueixen a la desaparició d'una llengua.-intel·ligibilitat: si els parlants de dues varietats s'entenen entre si es considera que parlen la mateixa llengua, si no no. També hi han moltes llengues en procés d'extinció.No hi ha desinència en la 1peIndic. - Nord Occidental .  Desinència en O de la 1pIndc - valencià septentrional. Pronunciació de R final - valencià apitxat. Article LO - Nord Occidental .Article Salat - balear, vall de la gallinera, taberna. neutralizació de o i u àtones en u - bloc oriental, català central . Canvi en s de la d intervocàlica i de la l - Alguerés. Pèdua de la d en posició intervocàlica - Valencià. Iodització sistemática - Balear. Ensordiment de z - valencià pitxat. neutralizació de a i e àtones-occidental.

Entradas relacionadas: