Dialec

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,52 KB

septentrional  i u i u consonantisme: reforçdental durt (roseyo i terr. transicio) e e o enmudiment -nt -lt
a á no segregacio ix
no ioditzacio
morfosintaxis?verb. kantí,kanteu,kantes,pudrefan lexic:galicismes
?determinat: el/lo/la
central i u i u cons.:reforç dentral i velar
e o a V no = B(tarrag.)
E u(pa la izq.) ioditzacio
a
morfosintaxis:verb:kantu, kanteu,kantes,pudrean
det:el,la les,sa,en,el

balear i u i u consonantisme manteniment -nt-lt
e o a iodització
E u(para la iz.)
a mofosintaxis veb: kant, kantau,kanteri,pedrefan
detes,sa,en,na
algares i u i u consonantisme:canvi de la Ri L
e o a L no paletalitzada
E U(p.izq) R final muda
a morfosintaxis: verb:kant,kantau,kanti,pudrefan
artic:lo,el.la


nort occ idental i u i u cons.segregació iod. ix
e o e o enmudiment -pll -bll
E u(=) a
A morfosintaxis verb:kanto,kanteu,kantes,podrifen
articles:lo,la,los las
valencia i u i u consonantisme:B no = V
e o e o segregacio iod ix
E a E u (=) africacio apitxat
a a
morfoxinaxisveb:kanto,kanteu,kantara,podrifen
art: el, la

Amadeu Riera: e s el notari casat amb la Constància i serà l'amant de la Teresa
Armanda:És el personatge mes destacat del servei (la cuinera)
Bàrbara:És una violinista que coneix Salvador Valldaura
Joaquim Berguedà:Amic d'en Salvador és qui li presenta la violinista vienesa.
Salvador Valldaura:Abandona la carrera diplomàtica per casar-se amb la Teresa
Sofia:Filla de la Teresa i en Salvador
Teresa:Té una aventura amb un fanaler de la qual en neix un fill .casa amb en Nicolau

Entradas relacionadas: