Dff

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Español

Escrito el en español con un tamaño de 2,19 KB

 
  Poblacio: Aquelles que porten a un mateiza especie i habiten en un area determinada.
Biocenosi: El conjunt de poblacions que comprenden un territori.
Biotop:El territori ocupat per una biocenosi.
Ecosistema: El conjunt format pero la biocenosi y el biotop.
Ecosfera:Ecosistema mes ampli que abarça tot la Terra.
Factors abiótics:Variables que caracteritzen el biotop i permeten la vida dels organismes que hi estan adaptats.
Factors biótics:Ésers vius mateixos que habiten l'escosistema.
Nivel trofico:Conjunt dessers vius d' un ecosistema que obtenen la matéria i l'energia duna manera semblant.
Niveles troficos:-Productors:Son el essers autótrofs.-Consumidors:Son els essers heterótrofs.(c.primaris,C.secundaris,C.tercíaris.)-Descomponedors:Son els bacteris i els fongs.
Biomasa:massa total de máteria orgánica dels éssers vius d'un ecosistema.
Fuentes de biomassa:Residus.Forestals,Residus. agrícoles,Residus. Ramaders,Fems,Fangs.
Implicacions de accio humana en los ecosistemas:-L'emisio d'energia en forma de calor y residus.-l'especia h umana ecerceix activitats que transformen l'espai rural i l'epai urbá.

Entradas relacionadas: