Els deus de l'antiga Grècia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,9 KB

 

1.Mitologia

-Mitologia -> conjunt de relats religiosos

-Religió grega -> fusió de 3 cultures Diferents: 1. Neolítiques

2.Divinitats + clàssiques ->pobles invasors

3. Món oriental -> Afrodita

-Món judeocristià -> classe sacerdotal -> Dicta normes

Grècia

> classe sacerdotal -> NO poder Unitari/fort

Textos

-Mite -> narració -> parla del món anterior -> destinat a explicar llei orgànica de la naturalesa -> Deucalió + Pirra -> parlen del diluvi

-Demèter -> explica cicles de les estacions + Vegetació

-Cicles heroics -> històries protagonitzades Per herois -> cicle + cèlebre -> Hèrcules

-Altres cicles -> Teseu + Perseu + Jasó

-Llegendes diverses -> Rapte d’Helena

Fonts de la mitologia clàssica grega

-Homer -> escriu Ilíada -> els homes es Relacionen directament amb els déus -> homes divins -> explica última Fase de Grècia vs. Troia

-Hesíode -> calendari agrari -> parla de Les diferents èpoques de l’any -> recull històries a partir d’altres -> Tenen relació amb fets històrics reals

-Heròdot -> explica fets històrics + costums Dels diferents països -> busca sentit profund en el mite -> intenta Entendre les històries

-Apol·lodor -> obra -> informació Mitològica àmplia

-Pausànies -> Descripció de Grècia

-Ésquil + Sòfocles + Eurípides -> tragèdies -> base per veure com es tractaven les històries de mites

Fonts de la mitologia clàssica romana

-Virgili, Eneida -> parteix de Ilíada + Odisea

-Ovidi, Metamorfosis, Fastos -> parla de déus -> transformació de personatges

-Plini el Vell, Història Natural -> Enciclopèdia -> parla de tot

El temple del rapte d’Europa

-Font més antiga-
> Hesíode -> obra de Creació literària

-Ésquil -> fragments -> obra de creació Literària

-Heròdot -> història -> intenta situar-ho En fets reals -> es vol recordar guerres orients vs. Occident

Època Hel·lenística

-Última etapa de l’art grec -> novetats Importants: 1. Evèmer dóna nou punt de vistadels déus -> eren reis + Emperadors -> es divinitzen -> es consideren déus

2. Fusió astrologia + astronomia -> interès per l’estudi dels astres a Orient -> hel·lenització dels planetes

3. Popularització signes zodiacals -> s’estudien -> es donen atributs del Món de la mitologia a constel·lacions

-Es fan obres riques en la narració de diferents Temes mitològics -> no es fan en sentit religiós

-Època hel·lenística -> contacte entre Grècia I Roma -> fusió de déus

-S. IV dC -> iconografia clàssica viva Desapareix

-Temes mitològics -> rerefons religiós -> Apareix cristianisme -> déus ja no són reconeguts

-Iconografia -> es manté sense un sentit Religiós

-Noms de déus -> es mantenen amb els astres -> símbols del zodíac en obres religioses

-Època medieval -> poca gent coneix la Mitologia -> donen aire fantàstic + interpretacions errònies

-Època barroca -> mitologia molt utilitzada -> es vol lligar a la religió -> Hèrcules personatge positiu/ Centaure Negatiu

-Època renaixentista -> temes mitològics -> Caràcter obscur -> temes difícils de captar

-S. XVIII -> descobriments del món antic -> Winckleman -> fa diferenciació entre Grècia i Roma

-Temes mitològics -> perden sentit al·legòric -> històries -> sentit més cultural i psicològic

-Revolució francesa -> temes mitològics -> Relacionats amb personatges de classes socials baixes

-S. XIX -> temes mitològics van desapareixent -> segueix havent-hi interès pel món antic

2.Els grans Temes

-Anhel de transcendència -> pensar que hi ha Una altre vida -> intenten separar els humans i els déus -> textos Dedicats a vides de sants + miracles

L’enigma del naixement i la mort

-Saber d’on provenim

-Zodíac -> dóna la idea d’infinitud

-Afrodita -> associada al desig sexual -> Deessa de la fertilitat

-Tema de la mort -> present en el món cristíà I pagà

-4 genets de l’Apocalipsi: 1. Blanc -> invasió Països extrangers

2. Vermell -> Guerra Civil

3. Negre -> fam

4. Gris -> mort

-Època moderna -> redescobriment del naixement

-Diverses representacions:1. Tempus fugit

2. Memento mori (recorda que has de morir)

3. Vanitas (tot és buit i efímer)

Representació de la mare

-Es troben representacions des d’època antiga

-Deessa de la fertilitat

-Mare de déu-
> representa l’església

La mort i el més enllà

-Com serà la vida desprès

-Models de comportament de l’home -> des del Punt de vista moral

Personificació de les virtuts

-A través de figures femenines

Representació de la natura

-Temes -> estacions -> es relaciona amb la Vida dels homes -> es presenten com a personificacions

-Representació paisatge -> parteix de Tradicions -> representacions agràries de calendaris romans

3.Programes Iconogràfics

Obres de misericòrdia

-Curació del paralític -> visitar als malalts

-Abraham i els 3 àngels -> allotjar el pelegrí

-Tornada del fill pròdig -> vestir el Despullat

-St. Pere deslliurat per l’àngel -> redimir Els captius

-Moisès fa brollar l’aigua de la roca -> donar De beure a qui té set

-Miracle de la multiplicació dels pans i peixos -> donar menjar a qui té fam

Entradas relacionadas: