Desigualtat de gènere

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,92 KB

 

2

Sexe:

Es la diferenciació biològica entre mascles i femmelles i te sis components: els cromosomes(XX en dones,XY en homes), els organs reproductors(ovaris,utir,ovul en dones i gonades,prostata i espermatozoides en homes), els genitals externs(clítoris i vulva en dones i penis i testicles en homes), els genitals interns(vagina en dones), les hormones(estrogens en dones i testosterona en homes) i les característiques secundaries(pits en les dones,barba en els homes). D'altra banda eñ sexe no es una categoria clara ja que existeixen estats intersexuals causats per disfuncions hormonals abans del naixement com l'hermafroditisme.

Gènere:

es refereix als aspectes socials adscrits a les diferencies sexuals. és present a tota la vida social i te gran influencia en la visió que tenim de nosaltres mateixos en els intercanvis amb la vida laboral i la vida quotidiana. L'identitat de genre es refereix a l'estat psicologic en que es troba una persona quan diu soc una dona o soc un home i es possible sentir-se homes o dona independenment de les característiques biologiques que freqüentment desmboca també en una solució quirúrgica(transexualitat).El rol de genere es refereix a laprenentatge de les practiques socials acceptades per cada genere,el contingut d'aquestes practiques pot variar en el temps i lespai. Tot això no es tracta de practiques sexuals o erotiques. Sexe i genere implica un llenguatge i un significat de paraules. Sexe i erotisme utilitzen el lleguatge de desig:heterosexualitat,homosexualitat i altres temes.Les relacions que es poden establir entre uns i altres termes no son unívoques:la majoria dels homes no dubten que son homes pero tenen inclinació erotica pels individus del seu sexe. En resum, el sexe compren les característiques físiques i biologiques i el genere compren les característiques socials, psicologiques i culturals que fan referencia a un conjunt de rols. El sexe únicament pot cambiar amb la cirugiia i el genere pot cambiar sol. David D. Gilmore defineix la masculinitat com la manera aprovada de ser un adult mascle en una societat en particular. La majoria dels nois reben una educació rigorosa en aquest aspecte i aprenen a amagar els seus sentiments i perden espontaneitat. Creuen que la seva masculinitat pot ser dubtosa si parlen dels seus sentiments. D'altra banda, Víctor Seidler explica la dificultat dels homes per expressar emocions fent referencia al paper que te el treball i la vida publica en l'establiment de la identitat masculina. Els homes existeixen en les seves activitats, no per ells mateixos. En molts homes hi ha una distorisio entre com aprenen a pensar en ells mateixos i com se senten en realitat. És important per entendre la masculinitat l'esforç per marginar a altres homes i la negació de l'honor masculí als homosexuals. Per a molts nois es primordial demostrar que no son gays, ja que des de petits no sels anima a que siguin sincers a nivell emocional. La masculinitat mai es dona per aconseguida,contínuament sha de demostrar i la demostració porta al masclisme que te com a factors components el poder,lenveja,lauto glorificació i la sexualitat.La competencia amb altres homes i la superioritat sobre les dones son components centrals dels habits masclistes. El masclisme es relaciona també amb les postures corporals,l'aspecte,la manera de parlar de caminar i de seure. Finalment, la masculinitat es una construcció social idealitzada que molts homes intenten assolir ja que consideren natural la idea segons la qual els homes han de ser competitius i agressius i capaços de fer grans esforços físics sobretot. L'ideal masculí esta fortament arrelat en la personalitat de la majoria dels homes i també hi ha molts homes que pensen que no poden evitar la seva naturalesa primitiva. D'altra banda es freqüent la discriminació contra les dones. Els homes, sobretot els masclistes, se senten superiors a les dones i se senten amb mes dret.

La rabia i lactitud defensiva de molts homes poden mostrar com a reacció davant els reptes del feminisme i les noves condicions de vida de les dones, es un signe de la confusió que senten els homes respecte el seu sexe. El fenisme defensa la igualtat social per tots dos sexes, en opisicio al patriarcat o sexisme, el feminisme sinicia amb la reclamació de drets polítics per les dones durant la revolució francesa. El feminisme es un pensament polític que pretén eliminar l'estratificació de genere, finalitzar la violencia social i promoure la llibertat sexual i control de les dones sobre la seva sexualitat i capacitat de reproducció

. 3

La raça es la categoria d'individus que comparteixen certs trets que els membres de la societat consideren socialment significatius o rellevants. Tots podem classificarnos uns als altres en races basant-nos en el color de la pell, la forma de la cara, el cabell... Segons la ciencia existeix una gran variabilitat dins lespecie humana deguda a la variabilitat de lhabitat huma de manera que la selecció natural ha fer que a territoris amb una forta insolació hagin estat preferits el individus capaços de desenvolupar una major concentració de la melanina en la pell i en els territoris amb insolació debil hagin estat preferits els individus amb pell molt clara. Des del punt de vista genetic tots som mixtes ja que els trets genetic de les poblacions humanes originaries dafrica i assentades als diferents continents shan combinat i recombinat i el color de pell no es geneticament significatiu, es a dir, que dues persones amb diferent color de pell poden ser geneticament mes semblants que els veins de tota la vida i de generacions. i Tot i això, moltes persones es classifiquen unes a les altres en races i segons la raça s'assignen diferents posicions d'estratificació social(racialitzacio). La classe, en canvi, es defineix com un grup de persones que comparteixen recursos economics comuns i la possesió d'aquesrs recusos influeixen en lestil de vida. Amb tot això, es pot dir que sovint la classe ve determinada per la raça de la persona, per exemple, segons el color de la persona aquesta formara part d'una classe determinada, serà assignada a una posició diferent de les altres d'estratificació social i adquirira característiques positives o negatives depenent del seu color.

4

 

Teoria del boc expiatori

Els bocs expiatoris son grups de persones, de vegades persones individuals,que tenen poc poder o prestigi en la societat, que viuen en situacions precaries o difícils i als quals altres, irracionalment, responsabilitzen dels propis problemes.Cal dir que persones marginades i sense cap poder de cap manera poden ser responsables dels problemes socials ja que per ser responsable dalguna cosa cal tenir poder sobre ella i els immigrants precisament no acostumen a tenir cap mena de poder.

Entradas relacionadas: