Desenvolupament del zigot

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,25 KB

 

1. DESENVOLUPAMENT I SOCIALITZACIÓ:

El desenvolupament evolutiu de la persona contempla el: -Desenvolupament Orgànic. - Desenvolupament Social o desenvolupament evolutiu a través de la socialització. / Socialització: Desenvolupament de la persona + la conducta social

2. ETAPES DE DESENVOLUOAMENT SOCIAL:

La societat Divideix la vida en etapes i marca normes de conducta. 2.1. Infància: De 0 a 1 anys (bebè): etapa de dependència lligada a l’ afectivitat. Confiança / Desconfiança I ansietat. De 1 a 2 anys (inici de la infantesa): inici de l’ autonomia. Seguretat / Inseguretat. De 2 a 6 Anys(edat de jocs): inici de la independència. Iniciativa / Dependència. De 6 a 12 anys (edat escolar): maduració i aprenentatge. Producció i creativitat / Manca de Creativitat. 2.2. Adolescència: Actualment, es Considera que va dels 12 als 18 anys. Les seves característiques principals Són: -Etapa Ambigua: cas d’ adult sense experiència ni seguretat. - Restriccions Legals per participar de la vida adulta amb plenitud. Trets de la Personalitat: Variabilitat Emocional, necessitat d’ autoestima, actitud optimista en el futur, acceptació del risc o no percepció del perill, valor de les relacions i de la família. Problemes de l’ Adolescència: -Problemes Emocionals: els sentiments es viuen augmentats: amor, odi, tristesa... - Problemes Sexuals: presumir, orientació no definida... - Problemes Conductuals: pares, familiars... - Problemes Escolars: rebuig a l’ escola, amb professors... - Problemes Amb la llei: reflexen altres problemes. - Problemes D’ alimentació: mala alimentació, anorèxia, bulímia... - Drogues, Alcohol: excessos. 

Indicadors de maduració:

1. Ossificació Del sistema esquelètic. -Primers 20 anys de vida. 2. Dentició. -Molts Paral·lelisme amb la edat òssia. - Dents De llet i dentadura definitiva. - Queixals Del seny. 

El brot de creixement:

Durant infància Creixement físic progressiu, estable i similar en nois i noies. 11 anys: brot de Creixement brusc. Coincidir amb Desenvolupament dels caràcters sexuals: -Nens 13 anys. - Nenes 11 anys. / Poden haver Variacions: - Herència genètica. - Ambient. - Tipus d' alimentació. / Variables brot Creixement: TALLA: -Augment De talla produït per l’ hormona del creixement. - Hi ha Un augment important durant la pubertat. - Període Més intens durant la nit. - Ritme Màxim: Nois 14-18 / Noies 12-14. PES: -Augment Pes a l’ inici de la pubertat per augment de creixement ossi. - Desenvolupament Teixits: (diferència hormones sexuals). PROPORCIÓ: -Canvia El cos: variacions en les proporcions corporals. - Es Comença per extremitats i després tronc. MADURESA SEXUAL: -Les Gònades (glàndules) són responsables de desencadenar l’ aparició dels caràcters Sexuals. -Estrògens – Testosterona. 

Aparició caràcters sexuals:

NOIES: -Pel Púbic i aixella. - Eixamplament Pelvis. - Desenvolupament Pit. - Maduració òrgans sexuals. - Menarquia – Baixa el procés creixement. NOIS: -Augment Penis / testicles. - Pel Púbic i aixelles. - Veu Greu al augmentar la laringe. - Pol·lucions Nocturnes. - Aparició Pel facial i corporal. - Final Creixement esquelètic als 21 anys. 

Efectes psicològics i motius de la transformació:

-Descens De la concentració i reflexió. - Postures De passivitat davant l’ estudi i l’ activitat física. - Falta De competència personal o imatge personal deteriorada. - L’ arrel De tots aquests canvis psicològics rau en tots aquests canvis bruscos. - Disminució De l’ atractiu degut a la desproporció. -Influència També en el desenvolupament motor: descens qualitatiu funcions motrius. 

Variacions en el rendiment motor:

-Sempre és positiu: efectes estimuladors en teixit ossi, muscular i òrgans interns. - La Inactivitat i la immobilització comporten descensos del calci i Desmineralització: ossos febles i trencadissos. - Difícil Estimar la influència de l’ activitat física en creixement: creixement ossi Sota control hormonal (exemple: messi). - Però és innegable que l’ activitat física combinada amb alimentació, descans, Genètica, contribueixen positivament al creixement. - En Atletes i no atletes. - Principi Universal: augment grandària muscular implica increment força muscular. - Entrenament I pràctica adequada adaptada a les seves possibilitats juga un paper important En el desenvolupament de la força en nens i joves. 

Aspectes evolutius de la força: -

Principi universal: Augment grandària muscular implica increment força muscular. - Salts, carreres i Llançaments desenvolupen la força. - Millor Treballar-la en adolescència que en infantesa. - No hi ha base Hormonal adequada ni necessària. - El treball de la Força màxima hauria d’ estar prohibit en determinades edats. - A mesura que Creixem hi ha diferències entre nois i noies. - El transport d’ Oxigen em sang també és major en nois que en noies.

3. PERSONALITAT I SOCIALITZACIÓ:

Com hem vist, els Elements que configuren la personalitat són els responsables de l’ adaptació o Inadaptació social de la persona. S’ entén per Inadaptació la transgressió o no compliment de les normes socials establertes a La societat on pertany l’ individu. 3.1. Prevenció De la inadaptació i intervenció: A nivell Professional és difícil intervenir en tots els factors que provoquen la Inadaptació social però hi ha factors que ajuden a la prevenció. -Detecció Precoç. - Ajut A les famílies en les primeres etapes. - Adequació De la resposta escolar i, de vegades, sanitària. -Intervenció De l’ educador / animador sociocultural.

4. PERSONALITAT I RESPONSABILITAT:

La Responsabilitat és una habilitat social, que serveix d’ indicador d’ una Personalitat madura, en la que s’ han consolidat tots els factors que la Conformen. / La personalitat és la capacitat d’ assumir el propi comportament en oa mesura en què hi ha Capacitat d’ elecció. 4.1. Dinàmica Emocional: El nivell afectiu S’ estructura com un ‘’sistema de canonades’’. Els fenòmens Psíquics de l’ afectivitat responen a situacions d’ incomoditat i comoditat. Entre ells, les Emocions generen 4 tipus de resposta. 4.2. Gestió Emocional: Gestionar les Emocions significa controlar i canalitzat les respostes primàries o Instintives, racionalitzar-les en funció del context, és a dir, davant d’ una Emoció determinada, donar una resposta socialitzada. El procés de Gestió d’ emocions és un signe de la maduresa emocional, i és el següent: -Sentir-les (‘’donar-nos permís). - Reconèixer-les (què m’ està passant? Per què?). - Canalitzar-les: 

Por: -

Acceptació dels Propis límits. - Demanar ajut. 

Ràbia: -

Acceptació dels Propis límits i els dels altres. - Demanar un canvi De conducta. -Altres recursos: Deixar passar el temps, deixar sortir la ràbia en un context adient, etc. 

Tristesa: -

Acceptació dels Límits de la vida (en el cas de la mort). - Demanar consol Social. -Donar sortida (plorar). 

Alegria: -

Acceptació del Valor propi i dels altres. - Compartir amb els Altres. / Si no es Canalitzen... 

Por: -

Fòbia, pànic... 

Ràbia: -

Les conseqüències De l’ agressió poden ser contraproduents. - Agressivitat. - Deriva en Ressentiment. - Es somatitza. 

Tristesa: -

Es somatitza. - Pot degenerar en Depressió. 

Alegria: -

Eufòria Desproporcionada. - Pèrdua de Control.

Entradas relacionadas: