Desecacio i Fumatge

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 745 bytes

 
desecacio:finalitat disminur contingut d aigua dls aliments i es du a trme a laire lliure.Fumatge:exposar laliment a laccio del fum produit per la cmbustio de lleña Salaó:es basa en lefecte conservant d la sal-> te la propietat de dextreure molecules daigua dls aliments aplicats.Cnser vacio mb sucre: el sucre actua com ele
ment desidratant,redueix la disponibilitat daigua dls microrganismes en laliment, escabetxada:introduir alimnts n un broudoli,vinagre,sal,erbes.Pasteuritzacio:suti
litza en aliments likis com la llet i els sucs de fruita,lacervesa i el vi entre 15 i 30 segonsa una tmp entre 80 i 60º.i elimina els germens patogens


Entradas relacionadas: