Descompte de lletres

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,06 KB

 

Recursos aliens a curt termini:

  • Prèstecs a c/t: demanar prèstecs a les institucions de crèdit per cobrir necessitats immediatas.

  • Crèdits bancaris a c/t:


  1. Descobert en compte ( comptes vermells) : fons finançer que es basa en la utilització d’un compte corrent bancari per un import superior al saldo disponible.

  2. Pòlissa de crèdit: Si prevenim futures necesssitats però no sabem exactament la quantitat podem demanar un compte de credit. Es un contracte que suposa un compte de credit. Consisteix en un contracte amb l’entitat financera que posa a  disposició un compte corrent amb un límit. Pagarem  uns interessos pels diners utilitzats i pels que no s’han utilitzat una  comissió.

  3. Crèdit comercial: aconseguir l’ajornament del pagament dels  subministraments dels proveïdors sense cost, i així funcionar amb els  fons que proporciona la venda dels productes. Si el proveïdor no fa cap  descompte per pagar al comptat aquest finançament és gratuït. Per tant, podem dir que és un finançament a curt termini que consisteix en el retard del pagament de les adquisicions de béns i serveis amb els proveïdors habituals.

  4. Descompte d’efectes: l’empresa pot demanar que el banc li avanci les lletres de canvi dels seus clients, a canvi d’una comissió. En el cas que el  client no pagui el dia del venciment, el banc li carrega a l’empresa el  valor de la lletra de canvi altre cop. Font de finançament aliè per la qual el banc posa a disposició del client l’import d’un efecte abans del venciment, a canvi del descompte d’uns interessos i d’una comissió.

  5. El facturatge: venda dels drets de crèdit dels clients (factures, lletres) a  una empresa anomenada factor, la qual proporciona la liquiditat  immediatament, evitant així els possibles morosos. Desavantatge: alt  cost d’interès i de comissió. És una operación mitjançant la qual una empresa anomenada cedent transfereix la gestió del cobrament i el risc d’insolvencia dels seus clients i deutors a una altra empresa que s’anomena factor (normalment un banc). L’empresa factor cobra els deutes a favor del cedent al venciment corresponent i assuemix el risc de no cobrar-los a canvi d’una comissió.

  6. Fonts espontànies de finançament


    les que no requereixen negociació.  Per exemple, el que Déu HP  o SS...

Entradas relacionadas: