Descartes A existencia de Deus

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en gallego con un tamaño de 5,3 KB

 

Descartes despois de Chegar a súa primeira verdade, a súa primeira evidencia, cae nun solipsismo, Isto é, é capaz de demostrar que el existe, e non pode demostrar que existe Ningunha cousa máis, nin ningún outro ser. Descartes cae no problema do Solipsismo do eu e intentará saír de ese solipsismo a través dunha Clasificación das ideas.

Segundo Descartes, e a Partir da súa primeira evidencia “penso, logo existo”, afirma que o seu Pensamento pensa “ideas” e establece que hai tres tipos de ideas: as Adventicias, as facticias e as innatas.

As adventicias son as Que proceden de “fóra”, do mundo exterior, dos sentidos: terra, ceo, todo o que Capto polos sentidos. Esas ideas que proceden do exterior son adventicias, pero Como di no texto non lle preocupa saber de onde veñen. Logo están as facticias Ideas que a miña propia mente elabora, ideas novas que crea tomando como base Algunhas desas ideas que proceden do exterior pero que non existen nel, isto é, Que son fabricadas pola miña mente como a idea de centauro, que é a mestura de Cabalo e home.

Pero, ademais Destas,existen as ideas innatas que si preocupan a Descartes, por exemplo a Idea de perfección e de infinito. Esas ideas son ideas que alguén infinito e Perfecto puxo na miña mente, porque eu son finito e imperfecto e é imposible Que eu puidese xerar unha idea así: “de xeito que só quedaba que ela fose posta en min por unha natureza que fose Verdadeiramente máis perfecta do que eu era, e mesmo que tivese en si todas as Perfeccións das que eu puidese ter algunha idea, é dicir, para explicalo nunha Palabra,que fose Deus ”. Así, a través deste razoamento chega Descartes A demostración de Deus.

Esta é unha das formas Polas que Descartes demostra a existencia de Deus.

Ademais desta, Descartes apoiarase no argumento ontolóxico de S. Anselmo, para amosarnos que a Existencia de Deus non é so unha idea, a idea de Deus é tan perfecta que Deus Non pode non existir, se existe no pensamento ten que existir na realidade; e Existencia de Deus é a que permite ademais garantir que as ideas que pensa o Eu Son verdadeiras, xa que un ser perfecto non me pode enganar a cerca das miñas Ideas sobre o mundo. De este xeito, aparece unha verdade que se descobre en 2º Lugar : Deus, pasa a converterse o 1º dende o punto de vista ontolóxico. Todos Temos a idea dun ser perfecto e é inherente que a ese ser perfecto non lle Falte nada, e tampouco a existencia. Así, demostra que Deus existe, pero non só Iso senón que existe todo o resto do mundo e das cousas, pero vese obrigado a Acudir a un intermediario, Deus, que veña a asegurar a existencia de todo o Resto.

Relacionado moi Directamente coa idea de Deus está o concepto de sustancia. Analizando o mundo E aceptando só ideas claras e distintas, chegamos ás naturezas simples. Unha Idea simple da maior importancia é a idea de substancia. Por substancia Descartes entende "aquilo que non necesita doutra cousa para Existir". En sentido propio só pode existir Deus que é a única cousa que Non precisa de nada máis para existir.  Pero Descartes non foi tan estrito na súa definición e establece a Existencia de 2 tipos de sustancias: a substancia espiritual “res cogitans” e a Substancia corpórea “res extensa”. Cada substancia ten un atributo principal Que a fai clara e distintamente como pertencente de forma imprescindible á Substancia. O atributo principal da substancia corpórea sería a extensión o da Espiritual o pensamento. Así, Descartes ten unha concepción dualista: “res cogitans” Que identifica coa mente ou alma e a “res extensa” que identifica co mundo e Corpo. Afirma que o concepto de substancia se basea na duración no tempo: eu Sei que son unha substancia, "algo" porque gardo recordo da miña Existencia nun tempo pasado, son algo que permanece. “cando penso que eu son agora, e que me lembro ademais de ter sido no Pasado”.

A partir destas Substancias Descartes pensa tamén na idea de Deus: “Só queda logo a idea de Deus (…) Polo nome de Deus entendo unha Substancia infinita, eterna, inmutable, dependente, omnisciente, omnipotente, e Pola cal eu mesmo, e todas cantas cousas hai (se é verdade que as hai e Existen) foron creadas e producidas”.

Descartes concluíra con Certeza a existencia de outros dous tipos de substancias, unha das cales inclúe As dúas anteriores: a finita (res cogitans e res extensa) e a infinita, Deus. E A certeza da existencia de ambas as dúas substancias procede do uso puro da Razón. Agora ben, estas tres substancias son diferentes entre si. Hai dúas Delas, a substancia pensante  e a Substancia extensa que son imperfectas e unha terceira Deus, que é perfecta e é á única que se lle pode aplicar de verdade a definición de substancia: "aquilo que non necesita doutra cousa para existir".

Entradas relacionadas: