Descartes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,36 KB

 
REVOLUCIÓ CIENTÍFICA: 1.Nova cosmologia:-Heliocentrisme (Sol centre) i -Terra esfèrica i en moviment contraris als sentits.-òrbites elíptikes -univers homogeni,obert i gran.Cau el model d'Aristòtil i l'esglèsia ho nega tot. 2.Nova física:-Utilització del llenguatge matemàtic -Mecanicisme (1es màquines) -Només s'examinen causes eficients i -Unitat lleis naturals (simplificació) 3.Nou mètode científic:-Hipoteticodeductiu:experimentació+hipòtesis+matemàtica
-S'estudien propietas matemàtiques (quantificables) i -La Natura es considera una realitat externa.
4.Nova visió de la ciènciaCaiguda del criteri autoritat (inde-pendència filo i teologia) -Separacií filo-ciència -optimisme gnoseològic (con-fiança en coneixment natura)
DESCARTES:Neix el 1596 i al 1606 estudia esclàstica,matemàtica i física amb hesuites.El 1618 es cansa i marxa a llegir el llibre del món (viatjar).1620-29 viatja i s'instal·la a Holanda el 1629.El 1637 fa el Discurs del Mètode però no posa el nom x por a represàlies.El 1641 fa Meditacions Metafísiques corregint el Discurs.EL 1649 s'uneix a la cort de Suècia per invitació de la reina i mor el 1650.INFLUÈNCIES FILOSÒFIQUES: Escolàstica:massa complicada, Escepticisme:Útil com a crítica però no bon mètide per coneixement i Nova Ciència:-Matemàtica:Model de coneixement i Estructura realitat -Mecani-cisme:Naturalesa=màquina.PROJECTE FILOSÒFIC:Vol trobar fonaments sòlids pel coneixement, que s'aconsegueixen amb un bon mètode,ja que la raó és universal.DISCURS DEL MÈTODE:1a Part:-Balanç de ciències (segures-no se-gures).-Universalitat de la raó (inflència Il·lustració:igualtat política (si raó = en tots humans,humans han de ser =) i Declaració dels drets humans de 1948).-Importància del Mètode.2a Part:Mètode:matemàtica, mètode hipotetico-deductiu.regles del mètode:a)evidència:Acceptar només idees evidents (clares i distintes) b)Anàlisi o Resolució:Dividir elements bàsics c)Síntesi o composició:Organitzar les idees de l'anàlisi d)Enumeració o revisió:Mirar que no falta res.És un mètode universal (per a tots els sabers)


3ª Part:Moral provisional.Mentre decidim cal fer alguna cosa.Així descartes diu la 1ª veritat:cogito ergo sum (pienso,luego existo)i extreu 3 substàncies (ontologia):Jo:Res cogitans (cosa que pensa),Deu:res infinita (cosa infinita i garantia de veritat) i Món:Res extensa (Cosa que ocupa espai). La moral provisional és neces-sària xq hem d'actuar i compleix 3 màximes:-1:Obeir lleis/costums del lloc -->Moderació i Raó -2:Seguir amb fermes i decisió opinions preses,fins i tots els dubtes -3:Canviar pensaments propis + q ordre del món (q n depen d nosal-tres)-->estoicisme.4a part:Dubte metòdic i universal (escepticisme).Punt de partida:tot és mentida i veurem si hi ha alguna excepció. Posa en dubte els co-neixements i els sentits.Motius pel dubte:-Errors dels sentits (racionalisme) -Errors de llibres i teories -Impossibilitat distinció somni-vigília i -Geni maligne. Només no pot dubtar de que dubta i per tant "cogito ergo sum"-->Jo=Res Cogitans (Darwin diu q tb som anumals,Nietzsche que som passió i voluntat i Freud inconscient).Tipus d'idees:a) Adventícies:semblen venir del món exterior b)Factícies:Conseqüència imaginació.c)Innates:Raó les poseeix per sí mateixa.Les + interessants.Demostra la idea de Deu xq tenim idea de perfecció però som imperfectes.Per tant,algú perfecte (Déu) ha d'haver ficat akesta idea.Des=Res infinita (garantia de veritat).Existència del món exterior:ens envia les senyals als sentits-->Res extensa.Mecanicisme:Tor comparable a màquina.Propietats quantitatives + importants i Separa raó de natura.Cau el model mecanicista al segle XIX-XX amb biologia,termodinpàmica... i d'uneix als humans i la naturalesa.//LEIBNIZ:inf.subtàncies (mònades) i independents.Natu-ra funciona per harmonia prestablerta per Deu i, per tant vivim al millor mon possible. SPINOZA:1 substància (Deu o natura) panteisme.Pensament=ànima i extensió=cos i es comuniquen//ANTROPOLOGIA:Dualisme radical:2 substàncies difererents i problema en comuncicació entre elles (glàndula pineal).PLATÓ-DESCAR-TES:semblances:idees immutables,universals,accessibles a la raó i l'autèntica realitat.Diferència:Plató:existeix mon a part,realitat objectiva.Descartes:Existeix ment,idees subjectives diferents per a tots subjectes

Entradas relacionadas: