Descargar Com desenvolupar el pensament matemàtic dels 0 als 6 anys pdf

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,22 KB

 

Les estructures de la logicomatemàtica (Alsina)

  • Identificar i reconèixer    Qualsevol fet, acció, idea,… necessita en primer terme identificar o reconèixer l’element o objecte, ja que sense aquesta identificació el pensament no pot construir cap idea ni elaborar cap raonament o sigui que es construeix i s’inicia en el món real.
  • Relacionar/classificar:


    Els objectes tenen connexions entre ells i l’entorn. Un objecte pot ser igual o diferent respecte a un altre, més gran o petit,... Totes aquestes relacions que s’estableixen a partir d’uns determinats criteris permeten ordenar, seriar, igualar, diferenciar,.... Són processos d’identificació i diferenciació
  • Operar:


    Els objectes i/o elements no només s'interrelacionen sinó que a més poden interactuar produint-se canvis o transformacions en ells, de tipus quantitatiu: dos o més trossos de fusta poden unir-se per esdevenir un de més llarg, un litre d’aigua es pot repartir entre sis gots... Com qualitatius: canvis de formes, barreja de colors... Aquests processos de transformació-modificació són el fonament de l’operativitat. Jugar amb plastelina

Gallego, C. I altres (2005). Repensar el aprendizaje de las matemáticas. Matemáticas para convivir comprendiendo el Mundó.

Utilitzem els nombres per representar informació, és una de les funcions principals que tenen els nombres en les nostres pràctiques socials és representar relacions reals. Creem informació per utilitzar-la quan parlem sobre el món i quan coordinem les nostres accions i els nostres arguments, amb funcions representatives i comunicatives.
La informació que transmeten els nombres és un significat, que és una qualitat que les persones creen i que no la posseeix el número en si mateix. La persona és la que, per alguna raó comunicativa, tria un nombre, ho situa en un context i crea, amb aquesta informació, coneixement. Utilitzem els números per representar realitats.

Les relacions globals entre els nombres poden jugar un paper important en l'aprenentatge de les xifres. Treballar els nombres és que els nens creuen abstraccions tens a partir de relacions en el seu entorn.

Al demanar que escriguessin números ha sigut molt diferent a que nosaltres haguéssim demanat que primerament haguessin llegit uns altres, ja que la diferència que existeix entre l'experiència que viu les criatures amb els enfronta escriure’ls per una altra persona i la que viuen quan ells són els que han d'escriure-ho.

Didáctica de las matemáticas. (Chamorro) Capítol 5.

La actitud de contar és natural i universal, els infants posseeixen a partir dels 3 anys, la intuïció global de les operacions elementals. Els infants utilitzen procediments mecànics molt poc elaborats per contar. Les accions materials que s’ha de realitzar per poder contar una col·
Lecció s’anomena enumeració. Als 4 anys i mig els infants haurien de repetir una sèrie dels 10 números correctament. En el número obtingut al contar una col·lecció no depèn de l’ordre en el que s’enumeren els elements. Si l’infant respecta un ordre estable, fa una correspondencia terme a terme, se’n diu recompte numerat. L’aprenentatge de la serie de la numeració es produeix amb posterioritat a la de la serie oral. Els infants d’educació infantil només escriuen, llegeixin i reconeixen números aïllats.

Didáctica de las matemáticas. (Chamorro) Capítol 6.

tres funcions essencials del número són medir la col·lecció, que consisteix en asignar un número natural a una col·lecció; produir una col·lecció, que és l’operació inversa de medir; i ordenar la col·lecció, que és asignar i localitzar la posició dels elements d’una col·lecció.

El coneixement dels primers números naturals es manifesta per comptar, que es tracta d’una activitat naturalitzada, que coneixem i dominem sense cap dificultat. Els adults hem de crear situacions fonamentals amb “problemes de contar”. Aquesta situació descriu una activitat humana, no un mètode d’aprenentatge. Quan algú recita la sèrie numèrica no està resolent un problema, només està realitzant un dels passos possibles.

NCTM

Segons el Llibre NCTM, l’infant hauria de comprendre els números, les formes de representar-los, les relacions entre ells i els conjunts numèrics. A més, també hauria de comprendre els significats de les operacions i com es relacionen les unes amb les altres, calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables. Hauria de comptar amb comprensió i adonar-se’n de “quants n’hi ha” en col·leccions d’objectes; utilitzar diversos models per desenvolupar les primeres nocions sobre el valor posicional i el sistema decimal de numeració; donar sentit als números

BISHOP

Comptar i calcular, localitzar, mesurar, dissenyar, jugar i explicar.

Entradas relacionadas: