Demiürg (intel·ligència ordenadora)

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

 
les idees són l'objecte del concepte o pensament, les idees són tambien l'objecte de la definicion, i per tant, de la ciència. -les idees es troben jerarquitzades, i existeix una idea que posseeix un rang tan elevat que engloba a totes, i sense el coneixement del qual no podem afirmar ningun un altre coneixement. Relacion mons: 
Platón afirma que solament al món intel·
Ligible podem obtenir coneixement i això comporta el descarti del món sensible com a centre de la nostra atenció, en la seva vellesa, Platón s'interessa per la aparicion del món sensible. En el timeoPlatón ens ofereix una reconstrucció mítica de la creació del món sensible que ens ajuda a entendre millor com es relaciona amb el món intel·ligible. Platón ens parla d'un artífex diví, el demiürg (Artésà) que es troba enmig del sensible i l'intel·ligible, des de allí fa d'una massa de matèria amorfa i caotica el món sensible, prenent com patronles idees eternes. D'aquesta manera el demiürg crea el món mes bell possible, comptant amb el caràcter negatiu i caotico de la matèria. Les coses són el que són a causa que el món de les idees és el model en el qual s'inspiro el demiürg en la seva creació. En un altre dialogo de vellesa, Platón examina i critica els dos conceptes proposats com a possible realacion, la participació i la imitació. Si la idea és participada per les coses es encontraria en elles i o bé hi ha parts de la idea en cadascuna de les coses del món sensible o bé la idea es repeteix en cada objecte d'aquest món, amb el que perd la seva unitat. Quant al concepte d'imitació implica una semblança entre idees i coses, la qual cosa condueix a suposar l'existència d'una altra idea mes alla de les idees, a la qual es asemejarian la idea i les coses. Això es pot portar fins a l'infinit. Platónno se sent vençut per la seva pròpia critica, perquè considera que el problema és tractar a les idees com si fossin coses sensibles, quan no ho són. Mes àdhuc, l'abandó de les idees suposaria que no habria lloc on dirigir el pensament, i amb això es negaria la possibilitat del coneixement.

Entradas relacionadas: