Definiciones de física

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

 
Força: Es tot allò que causa canvis en la velocitat, o en la forma dels objectes.
Objecte en repós: Sobre el qual no actuen forces,seguirà en repós indefinidament.
Objecte en moviment: Sobre el qual no s’exerceixen forces, mantendrà la mateixa força indefinidament.
Acelerar: Produir un augment de velocitat.
Frenar: Produir una disminució de velocitat.
Fricció: Una força que apareix quan dos superficies rellisquen entre si, i una actua en sentit contrari.
Dinanòmetre: Són els aparells que es fan servir per mesurar forces al laboratori.
Forces de contacte: Les forces són aplicades per contacte físic.
Forces a distancia: Les forces no són aplicades per contacte físic.
Massa: Es la quantitat de matèria que té un objecte.
Pes: La força amb que la Terra atreu un objecte
Formula del pes: Pes=Massa x Gravetat
Valor de la gravetat a la Terra: 9,8
Valor de la gravetat a la Lluna:1.6
Sentit:Indica cap on empenys.
Direcció:Es la recta en la qual apliques la força.

Entradas relacionadas: