Definició de natalitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,3 KB

 

4.1 L’envelliment de la població al Nord:


Actualment els països desenvolupats tenim una proporció de gent gran molt alta en la nostra població.

Causes de l’envelliment:

Elevada esperança de vida, Baixa fecunditat i natalitat. Conseqüències de l’envelliment en una població: Pensions que ha de pagar l'Estat a aquestes persones per jubilació. Costos importants de medicines. Costros socials. Manca de gent emprenadora.

4.2 Les altes taxes de fecunditat al Sud:

És un concepte que es dóna en gran quantitat en països pobres.

Causes:

Elevada taxa de mortalitat infantil, Veuen als fills com mà d'obra, No hi ha mètodes anticonceptius, Baix nivell cultural, Paper de la religió, No s'ha donat el canvi de mentalitat.

Conseqüències de l’alta fecunditat:

Embarassos poc controlats, Problemes per alimentar als fills, Alta mortalitat del sector femení, Gran creixement de població (predominen els joves). A Europa es tenen 1,5 mes o menys de mitjana de fills, però seria més si no hi hagués tant de volum de persones d’altres indrets amb tradició de tenir més fills. Som una població poc natalista. Però les famílies que tenen més fills vénen d’Àfrica generalment. Això ha estat fruit de l’onada migratòria. La medicina curativa està ben implantada i intenten ajudar als països que ho necessiten. Quan hi ha molts joves en una població la taxa de mortalitat serà molt baixa perquè per naturalesa primer mor la gent gran.

Comentari mapa1:

Aquest mapa ens informa de la mortalitat mundial i ens crida molt l'atenció que el països del nord tenen un elevada mortalitat. Això es degut perquè a Àfrica desde el punt de vista sanitari han arribat moltes ajudes gracies a la OMS i la situació ha millorat. Però a més, a Àfrica predomina la gent jove i la gent gran no arriba a avançadés edats per això no hi ha tanta mortalitat. Nosaltres tenim un volum de població gran molt elevat i es produeix l'efecte estructura.


El fet de que viu molta gent gran, és més fàcil que morin, i per això la mortalitat augmenta a aquests tipus de països.

Comentari mapa2:

Quan més natalitat té un territori, menys desenvolupat és. Trobem les natalitats més altes a Àfrica. Els segueixen els països intermitjos i per últim trobem els països desenvolupats, que tenen taxes de natalitat baixes.

///

Als països pobres els nens són vistos com a mà d'obra. Han de tenir molts fills perquè almenys uns pocs puguin arribar a adults. A mida que un país es va desenvolupant els nens deixen de ser mà d'obra. Els països desenvolupats són els que tenen les taxes de natalitat més baixes perquè aquest canvi de mentalitat s'ha consolidat completament.

////

A Europa tenim les taxes de natalitat més baixes. Però alguns països tenen una natalitat una mica alta dintre d'Europa. Això es degut al fenòmen migratori, ja que l'immigrant té un costum més natalista que les persones dels països europeus. També pot ser degut a polítiques demogràfiques que donen(el govern) incentius per la natalitat d'una família.

////

 La Xina té una taxa de natalitat entre el 10 i 14 per mil, degut a que el govern xinés va establir que les parelles només poden tenir un fill. A Xina s'hi dona importancia al llinatge masculí. Si tenien una noia com a filla moltes vegades la mataven o la amagaven.

Tipus de piràmides:

1. Piràmide progressiva. 2. Piràmide irregular. 3. Piràmide regressiva


Emigrar=


Marxar.

Immigrar=

Arribar.

Comentari mapa3:

Actualment es produeixen moltíssims moviments migratoris en el planeta. Tot i que últimament han disminuït una mica. Els fenòmens migratoris més importants van dels països més pobres als països més rics. Aquest es un mapa mundial de coropletes i isopletes que ens parla sobre els moviments migratoris. En la seva llegenda té 3 variables, una es el països on surten els emigrants, l'altre es on arriben els immigrants i la tercerca són els principals fluxos. Podem veure com la gent surt dels països més pobres cap a altres indrets. Les causes solen ser les condicions econòmiques, però també les guerres, les males condicions de vida i treball, persecucions religioses, catàstrofes naturals, entre d'altres. Nosaltres utilitzem altres terminologies com exiliats polítics o refugiats a aquelles persones que emigren. Els emigrants tenen la possibilitat de retornar en un futur al seu territori, mentre que un refugiat no podrà tornar gairebé mai al seu territori. Veiem amb un color vermell aquets països que reben immigrants com bé són Amèrica del Nord, Europa Occidental, Austràlia, Japó, Argentina i certs països puntuals com Aràbia Saudí, Sudàfrica, Costa de Marfil gràcies al petroli i mines de diamants. Les conseqüències que aquests moviments poden generar són:

Països emissors:

Pèrdua de població(jove-mà d'obra), Molta població anciana, Pèrdua capacitat de reproducció, Entrada de diners.

Països receptors:

Creixement de la població, Augmenta la natalitat, Mà d'obra barata i poc qualificada, Xoc de cultures.

Entradas relacionadas: