Definició aprovisionament

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,67 KB

 
El cicle d’aprovisionament és el període que transcorre des del moment de la compra del producte fins a la seva venda. Classificació dels costos: costos de comanda(cost d’efectuar i gestionar les comandes als proveïdors), Costos de manteniment d’inventaris:
(cost de mantenir el magatzem)
Costos de ruptura d’estocs (cost d’una ruptura d’estocs)
La gestió de l’aprovisionament ha de permetre organitzar els magatzems i determinar la quantitat d’existències complint dos objectius:
Eficàcia: disposar dels estocs necessaris. Eficiència: aconseguir minimitzar el conjunt de costos dels estocs./////ABC: S’utilitza per classficar, per importància relativa, les diverses existències d’una empresa quan té uns inventaris amb molta varietat de productes.A: Articles + import, conformen el 20% dels articles del magatzem, poden representar del 60% al 80% del valor total de les existències., cal controlar-les i analitzar-les estrictament i detalladament.B: Existències - rellevants, conformen el 30% dels articles del magatzem, amb un valor d’entre el 10% i el 20% del magatzem, s’han de controlar amb un sistema menys estricte.C: Existències poc importants, representen aprox el 50% de les existències de l’empresa, representen menys del 5% o del 10% del valor total, no cal controlar-les implícitament.

Entradas relacionadas: