Declaració de drets

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,18 KB

 

La Constitució:


el 1787, el nou estat americà va redactar la primera constitució escrita de la Historia. Incorporava molts dels principis introduïts per la revolució anglesa I consolidats per les idees il·lustrades , i va esdevenir el primer text Constitucional de caràcter plenament liberal. Des del punt de vista de L’estructura política, establia el principi d’elecció dels càrrecs (SUFRAGI) Assegurava la separació i l’equilibri de poders , establia una forma de govern Republicana, amb poders amplis per al president, i una estructura federal per Al nou Estat. La constitució es va completar el 1791 amb 10 esmenes, anomenades carta de drets, que protegien les llibertats dels ciutadans.

Carta de drets:


llibertat d’expressió, religiosa, de premsa, De reuníó, així com de petició al govern. Prohibició que el govern pugui ocupar Propietats o allotjar-hi soldats sense permís dels propietaris. Dret a ser Jutjat per un jurat i a tenir un advocat. Una Persona no pot ser jutjada dues Vegades per mateix crim i no pot ser forçada a declarar Contra si mateixa. Ningú pot ser privat de la Vida, la llibertat o de la propietat, sense un Procediment judicial adequat. No s’imposaran fiances ni multes excessives, ni S’infligiran càstigs cruels. 

Al llarg dels S. XVII i XVIII, l’evolució De l’economia (comerç colonial, manufactures…) va provocar l’ascens cada vegada Més ràpid de la burgesia, que controlava els negocis i que defensava els Interessos que entraven en conflicte amb el sistema social i econòmic de l’AR. D’altra banda, des de la darreria del S.XVII, les revolucions a Anglaterra i Holanda van permetre instaurar monarquies en les quals els poders del rei van Quedar limitats per un parlament. Igualment, al S. XVIII, les idees de la Il·lustració van establir de bases ideològiques que am obrir pas a una nova Manera de governar (liberalisme) i d’entendre el món, i que es va concretar en La creació d’un nou país, els EUA.  

Pervivència de l’AR:


Societat estamental basada en la Desigualtat jurídica, social i econòmica. Augment demogràfic escàs (crisis de Subsistència). Economia agrària i senyorial . Insuficiència en la producció de Béns, el comerç i el transport. Predomini a E. De la monarquia absoluta com a Forma de govern. Pugna de les grans potències pel predomini territorial (Europa I les colònies) i polític.

Canvi social i econòmic:


Augment de la població per canvis Agrícoles, creixement de la producció i fi a les grans epidèmies. Demanda més Gran de productes a e i des d’Amèrica, que incentivà la producció amb la feina A domicili i les manufactures (mercantilisme). Expansió del comerç colonial, Que va generar grans beneficis. Auge social i econòmic de la burgesia comercial I financera, encara sense poder polític.

Noves idees polítiques:Revolució anglesa del S.XVII: fi de la Monarquia absolutista (poders del monarca limitats i divisió de poders). La Il·lustració, corrent de pensament que critica els principis de l’AR i propugna Un sistema polític basat en la llibertat i la igualtat. Naixement d’una nova Nació independent els EUA (1776), amb un sistema polític sota els principis del Liberalisme.

Rev. Ang.:

Absolutisme (dinastia dels Stuart). 1649:primera Revolució. Execució de Carles I. Instauració d’una república: Oliver Cromwell. 1660: restauració (Carles II). Habeas Corpus, 1679. 1689:segona revolució. Fi a La dinastia dels Stuart. Dinastia Orange: instauració de la monarquia Parlamentaria (Declaració de Drets).

Causes de la crisi de l’Antic Règim:


Expansió del comerç. Noves formes de producció: domestic System i manufactures.Poder econòmic de la burgesia → demanarà Tenir privilegis i poder polític.Construcció D’una ideologia burgesa: la Il·lustració, basa la independència dels EUA i de La Revolució Francesa. 


La declaració d’independència:


 quan en el curs dels esdeveniments un poble es troba en la necessitat de trencar els lligams polítics que l’uneixen a un altre el respecte legítim  l’opinió dels homes exigeix que declari les causes que l’han empès cap aquesta separació. Tots els homes neixen iguals, que el creador els ha donat drets inalienables entre els quals es troben la vida, la llibertat i la cerca de la felicitat que per garantir aquets drets , els homes institueixen governs la legitimat dels quals prové del consentiment dels governats, que si un govern tingui la forma que tingui oblida els seus deures, el poble té dret de canviar-lo o d’abolir-lo i d’establir-ne un de nou.   

Entradas relacionadas: