Dddd

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,74 KB

 
1.finalitats de l'exercici fisic
-
educatiu: es el ke es practica en l'ambit de l'educacio fisica escolar i te com a finalitat el desemvolupamnt de l'educacio integral d la persona
-
salut: el ke es practica amb la finalitat de millorar la salut, aprofitant els beneficis fisics, psicologics i socials ke aporta la seva practica regular.
-
competitiva: el ke es practica amb la la formalitzacio d'una fixa federativa, amb objectiu competitiu, per aconseguir el millor resultat posible, ja sia guanyant adversaris o superant records.
-recreativa: es practika amb la finalitat lúdica total i es fa nomes per plaer.
terapeutica: te per finalitat restablir akelles capacitats i funcions corporals que s'han perdut a causa d'accidents o malalties i ke permeten a la persona incorporarse a la vida normal
2.com s'organitza l'esport competitiu
clubs esportius: celula basica a partir d la kual es fonamnta l'esport, ja ke en ells els esportistes disposen de instalacions, tecnics,etc..
federacions: entitats on es troben representats tots els clubs i els esportistes, i ke tenen com a funcio basica:
-organitzar competicions i computar els resultats, clasificar els esportistes per categories, fomentar la practica d'esport i modificar el reglamnt i sancionar els esportistes en cas d conductes antirreglamntaries.
lligues profesionals: empreses privades ke organitzen i controlen competicions propies. Algunes fins i tot tenen reglamnt propi al marge del de l'institut oer la federacio internacional respectiva. Els esportistes ke participen son profesionals i signen un contracte amb el club.


4.aspectes positius i negatius de l'espor d'elit
positius: -espectacle del ke es beneficia tot tipus de public
-es un aparador xk la gent s'inicii en la praktika d'esport
negatius:-dopatge, o us d substancies externes a l'organisme huma pot incremntar el rendimnt esportiu
-gran volum d'intensitat en els ntrenamnts, la kual kosa planteja la disyuntiva de si l'esport d'elit es bo o dolent per la salut
5.diferencies entre l'esport de competicio i exercici recreatiu
competicio: -aconsegir la victoria o record, exigeix rendimnt, reglamnt fix invariable, separacio per categories i sexes
recreatiu: -no importa el resultat, no exigeix rendimnt, reglamnt modificable, no cal separacio per sexes no categories.
activitats practicades en medi
terrestre: hipica, excursionisme(senderisme, muntañisme, alpinisme i acampada), escalada(natural,artificial, rocodrom), espeleologia, BTT, cicloturisme, curses d'orientacio, esqui(alpi, snowboard, esqui nordic, esqui d muntaña
aquatic: refting(hidrospeed,hidrobob), descens de barrancs, vela(winsurf, vela esportiva), surf, piraguisme (canoa, caiac o aigues braves, trankiles), rem (punta, scull)
aeri: ala delta, paracaigudisme, parapent
raids: per ekips es realitzen activitats diverses: BTT, curses d muntanya, escalada, etc. Guanya el ekip amb millor condicio fisica.
factors ke influeixen
-tipus activitat (tova o dura), intensitat de l'activitat(poca/regulada, massificada),durada d la practica(poca/esporadica, estacional/anyal), instalacions necessaries(sense instalacions, grans instalacions), fragilitat de especies propiese d la zona(amb perillo sense), comportamnt de les persones(respectuos o mala educacio), efecte sumatori(suma de altres factors)

Entradas relacionadas: