Dcf

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 
Funcions Estat: lluitar contra les fallades del mercat/estimular el creixement economic/bucar l'estat de benestar/ intereve a partir de els impostos, despeses i regulacions
politica distributiva:conjunt de mesures del govern per obtenir una renda equitativa entre els diferents grups docials.
Pib real::pib a preus constants es mesura amb els preus existents en un any base especific i aixi s'eliminara l'efecte de la inflaccio.
pib nominal: pib a preus corrents es mesura amb els preus existents quan es fa la produccio.
Index de preus: mitajanes ponderades pels preus de cada periode a els quals cada bé o servei es valora segons el seu pes en el producte total.
Ipc: mitjana ponderada dels consums finals d'una familia mitjana
deflactor pib: es una mesura de nivells generals de preus
pn:recull el valor de la produccio obtinguda pels factors nacionals situats al pais o a l'estranger
pnb: valor monetari de tots el bens i serveis finals produits durant un periode de temps utiloiltzant factors de produccio nacionals
objectius macoeconomia:creixement de la produccio(pib),ocupacio,estabilitat de nivelsl de preus(ipc),altres( deficit public, deficit exteriori tipus de canvis.
pib valor monetari de bens i serveis finals produits durant un any determinat dins de les fronteres de un pais.
Politica fiscal:utilitzacio de la despesa publica i els impostos(incidex sobre rendes,cosum,estalvi i inversio)
Taxa de la pobresa: percentatge de la poblacio ,la renda familiar de la qual es inferior a un nivell absolut(fixat pel govern)
la composicio de la familia, l'edat i la raça
subencions d'explotacio:son transferencies del sector públic a les empreses ,redueixen el cost real de la produccio.

Entradas relacionadas: