Cubisme i la representació del movimennt

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,84 KB

 

Expressionisme (El crit, Guernica, Maman)


- L'expressionisme va retornar la importància al rostre humà. La transmissió del sentiment és el propòsit essencial de tots els artistes d'aquesta tendència, per això potenciaven l'impacte emocional de l'espectador a través del color, les formes retorçadés, la composició agressiva, etc. - Per donar intenció i força a la seva pintura, recorren generalment a les manifestacions més dramàtiques de la realitat: tipus humans de traços inquietants, rostres caricaturescs, personatges ferits per la tragèdia i la marginació social... - Freqüentment l'anatomia es de forma en benefici de l'efecte psíquic del retrat. - L'expressionisme francès, per raons de tradició cultural, posa més accent en la forma plàstica, els representants nòrdics i eslaus de la tendència subratllen amb èmfasi la força psíquica. - L'esperit dels seus creadors és fonamentalment ROMàntic, llibertari, individualista 

Expressionisme abstracte (Nit de lluna)
- No esbossos. L'artista no intenta transferir una imatge predeterminada a l'obra.- Utilització d’estris, materials i suports poc convencionals: pals, culleres, ganivets,... Sorra, vidre mòlt,... - Expressió lliure i subjectiva de l'inconscient. - Execució totalment espontània i gran importància a l'atzar. 
- Més important procés o acte de pintar que el contingut. - Predomini del traç gestual en expressions de gran virulència i dinamisme. - Ocupació de taques i línies amb ritme. - Utilització de nous mètodes d'execució: dripping, - Expressió de l'estat psíquic de l'artista en el moment de realitzar la pintura. - Utilització de teles de grans dimensions. - Gran llibertat en el color. 

Surrealisme (La persistència de la memòria, Nit de lluna)


-Es tracta d’una actitud, una postura davant la vida, la recerca d’un mon millor. 
-Proposa un rebuig dels costums, de les normes i dels preceptes estetics que caracteritzava l’art tradicional. -Planteja un coneixement del subconscient, els somnis o els processos automatics.-Es basa en les teories de S. Freud, el qual defensa que el subconscient es una part oculta de la ment que no respon a prejudicis o qualsevol norma establerta. -Es proposa com a metode l’automatisme psíquic, que era l’expressió lliure, rapida i fluida. -Es caracteritza per la gran llibertat, ja que a vegades es tractaven temes erotics. A mes, no es va plantejar cap tecnica artística en concret i per aquest motiu, es van manifestar tres tendencies: el Surrealisme mecanic, el Surrealisme oníric i el Surrealisme automatista. 

Abstracció (Composició IV, Elogi de l'aigua)-
Línies i colors en un sentit purament plàstic - Color com a mitjà expressiu. - Es renuncia a algunes formes significatives. - Cerca de l’espiritualitat a través de la pintura. Elogi de l'aigua. 

Abstracte i informalista. Característiques escultura

- Abandona els conceptes tradicionals d’escultura, utilitza noves tècniques com soldadures, materials industrials com ferro, acer, ciments... - S’utilitzen peces a gran escala - L’obra es concep en funció de l’espai on s’ha d’exposar: relació objecte-subjecte - Subversió respecte els espai habituals 
- Metodologia seriada o modular, poètica, rígida, freda, i d’una gran claredat estructural, amb gran dificultat per a la seva catalogació - Realització industrials d’algunes obres, sense l’empremta directa de l’autor

Informalisme (Creu)
 - Predomini de l'espontaneïtat i el gest 
- Utilització de la matèria com a mitjà per transmetre experiències.
- Ruptura amb els antecedents pictòrics, en virtut d'aconseguir una expressió nova, autèntica i irrepetible. - Marcada obsessió per fer desaparèixer la forma i el seu concepte en l'art.- És matèric, amb ocupació de cartró, paper, fils, cordes, pols de marbre, superfícies cremades, fusta, ferro, etc. - Trencament de tota estructuració preconcebuda i racional. 
- Fomenta la sensibilitat tàctil i el valor de la textura dels materials- L’artista s’endinsa en el seu interior per crear respostes a les múltiples qüestions que li preocupen.

Cubisme (Guernica, El profeta)-
És considerat la primera avantguarda, ja que trenca amb la perspectiva. En els quadres cubistes, desapareix la perspectiva tradicional. - Tracta les formes de la naturalesa per mitjà de figures geomètriques, fragmentant línies i superfícies.- Es representen totes les parts d'un objecte en un mateix pla. La representació del món passava a no tenir cap compromís amb l'aparença de les coses sinó amb el que se sap d'elles. Per això apareixien al mateix temps i en el mateix pla vistes diverses de l'objecte. - Els detalls se suprimeixen- Els gèneres que es pinten són bodegons, paisatges i retrats. S’utilitzen tons apagats: grisos, verds i marrons. Utilització de collages. - L'obra resultant és de difícil comprensió en no tenir un referent naturalista que va necessitar de textos la explicaven.
- El Cubisme va repercutir en l'escultura, a través de tècniques similars al collage del Cubisme sintètic. L'escultura va començar a construir-se amb materials de rebuig, elaborant amb peces diverses i no procedents d'un sol bloc de pedra o marbre. Amb això es crea l'anomenada estètica de «absència de massa», en sorgir buits entre les superfícies. Els escultors no donen forma a un volum, sinó que creen espais.

Pop art (Sopa Cambell's)


Aquesta obra de Warhol pertany a l’estil pop-art. És un estil caracteritzat pels objectes d’una cultura popular. Es tracta d’un art amb una línia recta, amb contorns ben dibuixats, que utilitzen colors plans. La temàtica és extreta de les grans ciutats, i és una representació del caràcter inexpressiu, preferentment frontal o repetitiva. El pop- art és també una reacció ideològica contra l’expressionisme abstracte. El rebutja i intenta tornar a posar l’art en contacte amb el mon i la realitat objectual. El pop-art és també una reacció contra l ́informalisme que comença amb Jasper Johns. Alguns crítics d’art com, Rauschenberg van dir que ja n’hi havia prou d ́abstractisme, que volien coses concretes, i llavors va sorgir el pop amb Andy Warhol, que tracta objectes que la gent pogués reconèixer, objectes quotidians.El llenguatge és figuratiu i realista referit a les costums, idees i aparençes del mon contemporani.

Entradas relacionadas: