CTM ecosistemes i sistemes.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,31 KB

 

TEMA 1: Què és un ecosistema? Un sistema és un conjunt d'elements relacionats entre ells. Què és una xarxa tròfica? És la representació que mostra totes les relacions tròfiques entre les diferents espècies d'un indret. Quines diferències hi ha entre la circulació de la matèria i de l’energia en un ecosistema? D'energia, tant si és un sistema tancat com obert sempre n'entra i en surt, en canvi, de materia, només quan es un sistema obert. Per què només un 10% de l’energia d’un nivell tròfic pot passar al següent? Perquè l'altre energia es gasta en fabricar materia organica, en moure's, en mantenir la calor corporal, en creixer i reproduirse i en el metabolisme. Per això amb els nivells superiors hi ha menys individus que amb els inferiors. Descriu el biòtop i la biocenosi d’aquest ecosistema. El medi: Aigua (lloc) El substrat: flotant i sorra (tipus de suport) Els factors ambientals: Tª, pH (paràmetres) La biocenosi: conjunt d'éssers vius. Nivells tròfics (biocenosi): Productors (mat. inorganica- mat organica), c. primaris (hervívors), c. secundàris (carnívors), c. terciaris (superdepredadors), carronyaires (cadàvers i restes d'animals morts) i descomponedors ( alimenten de materia organica i transformen en materia inorganica). Elements de la Terra: Geosfera (capa superficial de roques i minerals), atmosfera (past gasosa), biosfera (tots els éssers vius), edafosfera (sóls, inclou arrels, microorganismes...), hidrosfera (tota l'aigua). Parts d'un ecosistema: Biocinesi (éssers vius), Biòtop (medi on viuen- medi,substrat,factors ambientals-) interaccions entre la biocenosi i el biòtop. Propietats dels sistemes: Tots els elements estan relacionats entre ells. No fnciona si algun dels elements falla. Tenen propietats emergents (apareixen com a conseqüència del funcionament coordinat de tots els seus elements). Medi fisic o biòtop: Factors: Latitud, llum, temperatura, aigua en estat líquid, sals minerals, gasos, quantitat de materia orgànica, quantitat de matèria inorgànica, pH. Tots aquests factors fan que els éssers vius pateixin processos d'adaptació.

TEMA 2:  Cicle de l'aigua: Els diferents compartiments que formen la hidrosfera, l'atmosfera i la biosfera estan interconnectats i l'aigua hi fa el cicle de l'aigua. Evapotranspiració: Evaporació + Transpiració (biosfera). Precipitació, Escolament (retorn de l'aigua als oceans). Balanç hídric: és la relació entre les aportacions d'aigua (precipitacions) les sortides (evapotranspiració) i les descàrregues (escolament. Precipitació= Evapotrans+Escolament. Les aigües oceàniques: Salinitat: Total de substàncies dissoltes en una quantitat fixa d'aigua. S'expressa en grams de sal per kg d'aigua o en parts per mil. Salinitat mitjana: 35 ppm, salinitat mediterrani: 38-39 ppm. L'orígen de les substàncies són els rius, les glaceres, l'atmosfera i les aigues hidrotermals i materials volcànics. Temperatura: Depén de la latitud i la profunditat. Termoclina: zona intermèdia de profunditat en què la temperatura descendeix bruscament. Densitat: És directament proporcional a la salinitat i inversament a la temperatura. Dinàmica oceànica: Corrents marins: Són provocats per la densitat i la temperatura de l'aigua. Tenen una influència decissiva amb el clima perquè redistribueixen l'energia calorífica del Sol, per exemple, al nord d'Europa hi ha un clima benigne gràcies a la corrent del golf, que és càlida. Poden ser modificats per l'efecte de coriolis: força centrifuga i la topografia del fons oceànic, que condiciona els corrents marins. Marees: Canvi periòdic del nivell del mar produït principalment per l'atracció gravitatòria de la Lluna i, en menor proporció, del Sol. Hi ha dues forçes: la gravitatoria  i la centrífuga que fa la rotació de la Terra. La marea alta es dona quan la terra es troba alineada amb la lluna, en tot l'eix. Marea viva: sol i lluna alineats. Marea morta: Sol perpendicularment a Terra-Lluna. Onades: Són conseqüència de l'interacció entre l'aigua i el vent. Depenen de la intensitat del vent i de la massa d'aigua. També hi poden haver variacions del mar a causa de la variació de la pressió atmosfèrica.

 

Nom i tipus de relació no tròficaEn què consisteix?Exemple
Família (intraespecífica)Els individus cooperen en la defensa, l'alimentació...Parella de falcons que fan un niu i crien
Societat (intra)Els individus cooperen i es divideixen el treballRusc d'abelles
Competència (intra o inter)Competeixen pels recursos, el territori o la reproduccióArbres que creixen junts en un mateix espai de bosc
Parasitisme (inter)Una espècie (paràsit) s'alimenta d'una altre (hoste) que perjudica sense matarlaPolls al cap d'una persona
Comensalisme (inter)Una s'alimenta de les restes que deixa l'altre sense perjudicarlaPeixos pilot que segueixen els taurons i menjen les restes de les preses
Mutualisme (inter)Relació entre dues espècies els suposa un beneficiAbelles que polinitzen flors
Simbiosi (inter)Relació de benefici mutu extrema, un no pot viure sense l'altreLíquens (alga+fong)

Entradas relacionadas: