C.TERRA 1R examen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,85 KB

 
priyositat:probabilitat q s produeixi 1 fnomn dstructiu.
priod d rtorn:priod d tmps q a d pasar pq i torni avrl fnomn dstructiu.
rcurs:bé natural q pot tnir algun intrs x a l'ssr uma.
impact:intraccio d l'ssr uma ambl mdi.
gstió:administracio adquada dl mdi ambien mitjansan 1a srie d msurs q tndixen a fr-n 1 ús corrct, q no gnri riscos ni impacts i q promogui 1a explotacio racional dls rcursos.
exposició:nombr d victims i béns q podn sr afctats x 1 fnomn natural dstructiu.
vulnrabilitat:proxcio d xsns i béns afctats rspct dl total exposat.(protccio davan 1a catastrof)
danys:xsns i béns afctats
risc:intrccio mdi amb l'ssr uma
risc induit
prvisio i prvncio d riscos:
1)prdiccio dl risc(anticipar am maxima prcisio on i quan s produiral fnomn gnrador dl risc) 2)prvisio dl risc(dtrmnr am exactitud ls ars d risc ilaborar maps d priyositat i d vulnrabilitat) 3)prvncio dl risc(cal adoptar msurs q minimitzin ls situacions d risc)4)ordnacio trritorial.
sismicitat:probabilitat q s produeixi 1 sism dstructiu en 1a rgio.zonslvada probabilitat sismica mundial: cinturo circumpacific/cinturo mditrrani i transasiatic/cin turo d odrsals ocaniks.
efcts dstructius trratrmols:instabilitat d vssants/ formacio d tsunamis/liqüefaccui/dstruccio total o parcial d construccions/trncamn conduccions d gas,aigua./dañs vis comunicacio/victms entr la poblacio/dañs indircts
Precursos sisme:Dilatacions o deforma terreñ/Conductivit at electrica o gravimetria/Concentracio d radó en aigues subterranies/Petis sismes causats x la pressio.


IEV:mesura la perillositat potencial duna erupcio,te en compte volum total d material emes,volum d iroclast emesos,altura columna eruptiva i durada d l'erupcio.
HAWAIANA(colades lava i escxult volcanic) /ESTROMBOLIANA(colades i piroclasts i con tipic) /VULCANIANA(piroclast i colades i volca compost) /PLINIAN A(nuvols ardents i dom(alt i vertical))/ULTRAPLINIANA(nuvols ardents i caldera)
EFECTES destructius volcans:
Colades d lava/Piroclasts/N uvols ardents/Lahar(correns d fang q baixen pels vessants i q soriginen quan cendres es barregen am l'aigua procenden d llacs volcanics o d la fusio amb la neu dl cim volcanic)/ Explosions/Tsunamis/Emissions d gasos toxics.
Prediccio d les erupcions volcaniqes:
es basa en l'estudi dls fenomens precursors q son consequencia d l'ascencio dl magma:Simes i sorrolls/Fumaroles/Deformacio dl terreñ /Emissions d cendre/Tremolors volcanics/Alteracios geomagnetiqes i gravitatories.
Prevencio risc volcanic:
Cartografia d riscos i ordenacio territorial/Estudi de fenomens precursos/Elaboracio plans d'evacuacio.
Riscos derivats dl vent:Depressions porlars/Tempes tropicals i huracans/Tornados

Entradas relacionadas: