Criteris d'avaluació educació infantil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,69 KB

 

Tipus D’educació: E. Formal:


L’EDUCACIÓ FORMAL també coneguda com a FORMACIÓ REGLADA.
// És el procés d'educació integral correlacionat que Abasta els nivells educatius i que comporta una intenció deliberada i Sistemàtica que es concreta en un currículum oficial amb objectius, aplicat amb Un calendari i horari definits.// És l’aprenentatge ofert normalment per un Centre d’ensenyament o formació, amb caràcter estructurat i normalment amb Certificació final. // L’EDUCACIÓ FORMAL bàsicament va dirigida a infants i Joves, encara que cada cop més a adults.// EDUCACIÓ = ESCOLARITAT i per això L’assistència a classe és obligatòria. // Es creu que a més escolaritat
à més educació. FINANÇAMENT públic

E. NO FROMAL:


L’EDUCACIÓ NO FORMAL és l'aprenentatge que s'obté en ACTIVITATS INTENCIONADES
DE LA VIDA QUOTIDIANA relacionades amb la feina, la família i/o l'oci. 

//

L’objectiu fonamental no és Educatiu, sinó d’estímul de les capacitats de l’individu //
Freqüentment sorgeix a partir De grups o organitzacions comunitàries.

//

No acostuma a estar tan Estructurada com l’educació formal, i normalment no condueix a cap certificació Oficial, ja que ha estat creada expressament per satisfer determinats Objectius.

E. INFORMAL:


L’EDUCACIÓ INFORMAL és un procés d'aprenentatge Continu i espontani que es realitza fora del Març de l'educació formal i L'educació no formal.// És la que es rep a casa, al carrer, als mitjans de Comunicació, per Internet i en totes les experiències quotidianes.// És un fet Social no determinat, s'aprèn de manera no intencional, és a dir amb la Interacció de l'individu amb l'ambient, amb la família, amics, i tot el que L'envolta. 

UEC: Unitat D’escolarització compartida:

donen resposta a les necessitats d’un tipus d’alumnat amb Problemes de comportament, conductes agressives… 

CEE: Centre D’educació especial:

donar resposta a les necessitats, garantir la provisió D’ajudes als alumnes, impulsar noves formes d’intervenció. 

SERVEIS I RECURSOS D’EDUCACIÓ NO FROMAL: CDIAP:

centre de Desenvolupament infantil i atenció precoç. Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament Adequat a la seva edat i necessiten una atenció per aconseguir-ho.// Infants Que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de Qualsevol origen i d'altres anomalies.// Infants que en condicions normals no Necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden Fer-la necessària. 

CSMIJ:

Centre de salut mental infantil I juvenil Els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) s'ocupen de Pacients fins als 18 anys.// Els equips que presten aquesta atenció són Multidisciplinars i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors Socials, personal d'infermeria, entre d'altres. 

HDA:

Hospital de dia per a Adolescents:Són unitats assistencials d’hospitalització parcial amb Diferents recursos terapèutics, on s’atenen adolescents en situació de crisi, Als qui no els és suficient el règim ambulatori. 

Atenció Domiciliària:

L’alumnat en edat d’escolaritat Obligatòria, que per patir malalties prolongades no pugui assistir al centre Docent durant un període superior a 30 dies, podrà rebre atenció educativa al Domicili familiar i un professor es desplaçarà al domicili per assegurar la Continuïtat dels aprenentatges. El docent que realitzi l’atenció domiciliària Ha de coordinar-se amb el professor/a tutor/a designat pel centre i el Professorat del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del Procés d’aprenentatge de l’alumne/a. 

[email protected]:

Espai Obert on els infants hospitalitzats es relacionen amb altres infants i les Seves famílies en un entorn d´oci i comunicació. 

FLIPPED:

El professor prepara un víDeó amb la lliçó teòrica, que els alumnes S’hauran de mirar a casa seva. // L’aula esdevé el lloc on els alumnes Treballen per equips, fan els deures, resolen els dubtes i reben una atenció Més personalitzada del mestre. 

Avaluació formativa i Avaluació formadora

A formativa: té com a finalitat coneixer el proces d’aprenentatge De l’alumne per tal de proporcionar ajut pedagogic adequat a les necessitats. A formadora: es converteix en formadora quan l’alumnat s’apropia Dels criteris d’avaluació. Objectiu es facilitar els instruments d’avaluació Final. Permet l’autoregulació de l’alumnat.

Entradas relacionadas: