Criteris d'avaluació educació infantil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,94 KB

 

→ VECTORES:

Per Stufflebeam, l’objectiu bàsic de l’avaluació no és demostrar, sinó perfeccionar: és un instrument per ajudar que els projectes siguin millors per a la gent que ha de fer-los servir. El model tradicional d'avaluació s’inspira en el model de Stufflebeam i Shinkfield (1987):

(IMPUT---→IPROCESI-→ OUTPUT) TODO DENTRO UN CONTEXTO

El vector
1 (Input o recursos)
compara els recursos previstos i els realment utilitzats (personal, intal·lacions, inversió feta, etc.). EX: Despedsa publica en ed.

El vector 2 (Procés) mesura diversos criteris relacionats amb el procés d'organització i actuació, com per exemple l'eficiència, és a dir, el volum real de recursos utilitzats per obtenir uns resultats determinats. Són els indicadors basats en unitats de cost (cost/actuació, cost/benefici) i d’activitat. EX: Practica educative

El vector 3 (Output) descriu la creació de resultats diversos, compara els resultats esperats amb els obtinguts, tant des del punt de vista de l'eficàcia (grau de compliment dels objectius formatius) com de l'efectivitat (productes realitzats). EX: Resultats en ed secundaria

→tres tipus fonamentals d'indicadors (recursos, procés i resultats)

-DE PROCES:  Quadre de comandament

• L’objectiu específic al qual s’adrecen els resultats esperats.

• Els resultats, aquells béns o serveis que el projecte garanteix i pels quals es

realitzen certes activitats.

• Els indicadors d’aquests resultats, és a dir, l’expressió dels valors dels

resultats.

• Les activitats que condueixen a l’assoliment dels resultats.

-DE RESULTATS: La majoria han utilitzat els d’eficàcia i els d’eficiència

1. Indicadors de l’eficàcia i outcome: L’avaluació de l’eficàcia es preocupa de valorar en quina mesura s’han assolit els objectius del programa, independentment dels mitjans o dels recursos que s’hagin utilitzat i, per tant, determina si els efectes de la intervenció sobre el col·lectiu al qual s’adreçava es poden atribuir unívocament a la intervención realitzada

Entradas relacionadas: