Creixement real o total de la població

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,52 KB

 

1) La distribució de la població mundial:

 1. Desigual → La major part de la població es concentra a unes zones determinades mentre altres queden practicament buides (Antàrtida). No hi ha una relació directa entre el nombre d’habitants d’un país i la seva extensió. Austràlia és un país gran i amb poca població per la seva superfície i Japó es un país petit però amb molta població. Tampoc hi ha relació entre el numero d’habitants i el desenvolupament econòmic en el país. Bangladesh te molta població, però és un país pobre. Les causes de la desigual distribució de la població són.
  a) Causes Físiques: Hi ha baix nombre d’habitants a zones molt fredes o a zones molt càlides. Les zones més habitades, són les zones temperades del planeta, sobretot en l’hemisferi nord. Les zones planes també són les més poblades, en canvi les muntanyoses no ja que en la planitud es més fàcil conrear en aquests territoris. El Pirineu es la zona menys poblada de Catalunya
  b) Causes Econòmiques: Estan més poblades les zones que tenen més recursos naturals (Aigua dolça, sols fèrtils, etc.) Hi ha més població a les zones que tenen més activitat econòmica. Més industries i serveis. Generen més llocs de treball.
  c) Causes Històriques: Són més poblades les zones que antigament ja estaven molt poblades. (Les zones on hi havien grans imperis com Roma o Xina). L’esclavitud explica la poca població que hi ha a determinades zones d’Àfrica.
  d) Causes Bèl·liqües: Tenim els exemples dels refugiats que per culpa de conflictes en el seu país, se’n han d’anar a un altre amb millors condicions.

Exercici: Defineix:

 • Natalitat  Nombre de naixements en una població i en un temps determinat

 • Taxa de natalitat:
  és una taxa utilitzada en demografia per a indicar el nombre de nascuts vius durant un any per cada mil habitants d'una població concreta.

 • Creixement vegetatiu / Creixement natural: El creixement vegetatiu és la diferència entre els naixements i les defuncions

 • Creixement real: Diferència entre el creixement vegetatiu i el saldo migratori d’una població.

 • Cens: Llista dels habitants o dels béns d'un territori. Recompte d’habitants en un moment donat. Es fa cada 10 anys.

 • Padró: Llista dels habitants d'un municipi, en què figuren llurs noms, llurs edats i altres dades personals. S’està actualitzant contínuament,

 • Fecunditat: La taxa de fecunditat és una estadística demogràfica que indica el terme mitjà de fills que una dona tindria si visqués fins a la fi de la seva edat reproductiva entre els 15 i 49 anys.

 • Índex d’envelliment: És el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el de joves menors de 15 anys. S’expressa en percentatge.

 • Índex conjuntural de fecunditat (ICF o ISF): Indica el nombre mitjà de fills d’una dona al llarg de la seva vida, suposant que la fecunditat se mantingui constant en cada grup d’edat. Si aquest índex és inferior a 2,1 fills per dona, aquella població no se regenera per creixement natural. La diferencia amb la fecunditat, és el temps de vida, en la fecunditat sol engloba l’edat fertil mentre que aquesta ho engloba tot.


Entradas relacionadas: