Creixement demografic i canvi social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

 

Canvis demogràfics

-Creixement de la població: descens de la mortalitat i manteniment de la natalitat.

-Moviments migratoris:

*interiors: de zones agrícoles a zones industrials. Arribada a Catalunya d’un intens flux d’immigrants.

*exteriors: a Europa

-Disminució dels pagesos

-augment de la classe mitjana

-intensa urbanització

Augment del consum

-Resultat de la capacitat adquisitiva superior.

-Gran part del pressupost familiar dedicada a consum i oci

-Boom de l’automovil -millora del parament de les llars: electrodomèstics

Noves pautes de comportament social

-Nous patrons familiars -Millora de l’educació i retrocés de l’analfabetisme

-Incorporació de la dona a l’educació i al treball

-Laïcització progressiva de la societat

-Nous valors i nous comportaments procedents d’Europa

Nous governs tecnocràtics

-Formats pel sectors més recomformistes del franquisme

-convicció que el desenvolupament econòmic i social havia de consolidar el franquisme

-escàndol de corrupció: matesa. Destapament de la corrupció. Desprestigi del govern.

-Pugnes entre immobilistes i reformistes

-frenada dels reformisme i noves mesures repressives

Augment de l’oposició

-Nous plantejaments dels partits d’oposició per tenir més influencia sobre els moviments socials.

-augment de la conflictivitat obrera i de les mobilitzacions ciutadanes. Reivindicacions democràtiques.

-Represa de la cultura en llengua catalana.

-Plataformes unitàries: assemblea de Catalunya 1971

Crisi del règim

-Assasinat de Carreró blanco 1973. -inici de la crisi econòmica

-descomposició del franquisme: augment de les tensions entre immobilistes i reformistes -augment de la protesta social

-increment de la repressió. Pressions internacionals contra la dictadura

-conflicte exterior al Sàhara -mort de Franco 20 de Novembre de 1975.
Entradas relacionadas: