Els costums culturals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,04 KB

 

Nosaltres estem relacionats amb les persones que ens envolten degut a que pertanyem a una mateixa societat.

-ESTRUCH pensa que la societat es l’experiència amb la gent que ens envolta.

-GUIDDENS creu que la societat es un sistema dins les relacions dels individus.

Si l’individu no es acollit per un grup humà, no té una vida pròpiament humana, per tant, la cultura es apresa.


-ARISTÒTIL la societat es anterior a l’individu, es un lloc d’ordre i justícia. La polis es anterior a l’individu perquè allunyat de la llei i la justícia pot converitr-se en la pitjor dels animals. La polis es la societat perfecte, allà on l’ésser humà pot viure felíç. L’ésser humà es cívic per naturalesa gràcies a la paraula.

-Hobbes en estat natural tots som iguals, per tant també ho som per aconseguir les mateixes coses, però aquest estat es un estat de guerra. L’individu deixa poder a un altre, autoritzant-lo a governar. La societat es fruit d’aquest pacte.

-ROSSEAU l’home es bo per naturalesa. L’home crea la societat pels cataclismes, manca d’aliments i fablesa humana. Els individus abandonen la llibertat unint-se a altres realitzant un pacte social.


-COMPTE la societat es basa en l’ordre i el progrés. L’ordre té a veure amb l’armonia que hi ha d’haver a la societat i el progrés fa referència al desenvolupament com a societat.

-Marx la societat no existeix com una entitat separada. Enuncia que el captalisme serà reemplaçat pel socialisme.

-DURKHEIM la soceitat es un tot i dependrà de que els individus desenvolupin les funcions que tenen assignades. La uníó dels individus dependrà de la conciència col·lectiva (conjunt d’idees i principis morals compartits per tothom)


-Segons Taylor la cultura es el conjunt que inclou el coneixament, les creences, l’art, la moral, la llei, la costum i totes les altres capacitats i hàbits adquirits per l’humà com membres d’una societat.

-ELEMENT CONDUCTAL està format per la moral, la llei i el costum. Es materialitza a traves de valors, normes i actituds

-ELEMENT CONGNITIU el constitueixen el coneixament (impresos i precisos) i les creences.

-ELEMENT Artístic fa referencia a tots aquells objectes que la societat ha produit i que incorpora elements afectius.


La cultura s’aprèn socialment. Tot el que fem i diem no forma part de la genètica. La cultura es allò oposat a la natura i l’humà s’allibera de la natura mitjançant la cultura.

-GRAU ELEVAT D’INTEGRACIÓ societats amb harmonies socials perfectes, aïllades d’altres cultures, de manera que la seva cultura es estàtica i no rep cap altre influència.

-GRAU POC ELEVAT la manca de flexibilitat pot conduir-les a desapereixer.

-GRAU MOLT POC ELEVAT cultures obertes i flexibles que adopten i accepten elements d’altres cultures.

-DIFUSIÓ CULTURAL procés per mitjà al qual es transmeten trets d’una cultura a una altre.

-ACULTURITZACIÓ modificacions dels models culturals bàsics degut al contate directei continuat entre altres cultures. Procés de canvi cultural que pot ser material (poblacions adopten cultura dominant en la vida publica, pero segueixen la seva cultura d’origen en privat) i formal (contacte entre dues cultures que donen resultat a una nova)

-SUBCULTURES quan no hi ha integració absoluta entre tots els elements d’un determinat sistema cultural.

-CULTURA I SUBCULTURA no es dona mai una hermonia total perquè la subcultura té uns valors que la cultura arracona, això no vol dir que no hi hagi coherència. S’origina una relació.


Es l’acció de socialtizar-se, quan la persona es converteix socialment compatent. Aquesta acció influeix a l’individu. Per socialitzar-se es necessita una tribu.

-APRENENTATGE repetició d’actes que són estimulats pel nostre voltant i la immitació dels comportaments els qual es dona valor.

-INTERIORITZACIÓ l’humà interioritza el medisociocultural tenint en compte la mirada i el judici de les altres persones, d’indentifica amb una d’elles i les reprodueix.


Aquells actors o institucions socials que amb la seva acció contribueixen en la transmissió dels models socials per tal d’aconseguir que els individus s’integrin a la societat.

-Família s’encarrega de la socialització primària, donen afectivitat i una imatge del món. El nen assumeix el rol dels seus progenitors.

-ESCOLA lloc on es transmeten normes i valors socials, s’entrena el punt de vista disciplinari i coneixaments que li permetran integrar-se en el món dels adults.

-AMICS individu tria voluntàrament els amics i apren a jutgar sobre els actes i valors dels altres.

-MITJANS DE COMUNICACIÓ font que anticipa conductes futures i estableixen el que es correcte i generen opinió publica.

Entradas relacionadas: