Costos socials negatius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

 

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES

Les empreses no poden ser deslligades als efectes que provoquen sobre la societat.

  • Responsabilitat social corporativa: compromís de les empreses que fa que es preocupin pels seus interessos econòmics, per la repercussió de les seves activitats en la societat.

La raó es troba en les externalitats, que són repercussions de l’activitat empresarial que no estan recollides pel mercat.

La responsabilitat social és un fenomen que té lloc en els països desenvolupats. Les seves etapes són:

  • 1a etapa. Compliment de la llei: les empreses compleixen obligacions legals.

  • 2a etapa. Reacció a les demandes de la societat: les empreses veuen les actuacions en matèria de responsabilitat social com una oportunitat de guanyar prestigi davant dels clients.

  • 3a etapa. Consciència social: les empreses incorporen en la seva cultura valors socials per convenciment.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

La responsabilitat social té una importància la repercussió de les activitats sobre el medi ambient. Moltes activitats de l’empresa són perjudicades per l’entorn. Implica una serie de costos socials.
Tot i que també hi han empreses que generin beneficis, com les que es dediquen a gestionar residus.

L’única solució és que els consumidors i empreses assumeixin codis de comportament respectuosos amb el medi ambient.

Existeix una normativa que regula aquest problema, que es basa en els principis de prevenció i en el principi de el qui contamina, paga.  Les empreses han d’assumir costos de prevenció o reparació, tornar els recursos naturals danyats al seu estat original.Entradas relacionadas: