Els costos marginals decreixents a mesura que la producció s’incrementa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,48 KB

 

Costos marginals. Les empreses intenten fer les quantitats que els permetin maximitzar el benefici. Per tant, a les empreses els interessa incrementar la producció sempre que l'última unitat produïda tingui un cost addicional inferior a l'ingrés que s'obté amb la venda.

En canvi, si el cost de produir una unitat addicional és superior a l'ingrés que s'obté amb la venda, a les empreses els convé disminuir la producció. El cost de produir addicional es coneix amb el nom de cost marginal
; l'ingrés obtingut amb la venda d'una unitat addicional s'anomena ingrés marginal
. La diferència entre ambdues magnituds, ingrés i cost marginal, és el rendiment marginal
.

En un principi, el rendiment marginal sempre serà positiu si s'incrementa algun dels recursos productius, però amb el temps començarà a declinar i, fins i tot, disminuirà.

En una explotació agrícola, amb una quantitat de terra i maquinària determinada, i en la qual només és possible contractar mà d'obra per a incrementar la producció, a mesura que augmenta el nombre d'agricultors, la producció s'incrementarà, però arribarà un moment en que els nous treballadors no tindran terra ni maquinària per a treballar i la producció no augmentarà, i fins i tot podria disminuir si els treballadors es destorben» els uns als altres. Aquest fenomen es coneix amb el nom de llei dels rendiments decreixents.

La llei dels rendiments decreixents afirma que, si s'augmenta la quantitat d'un dels recursos, però la resta es manté constant, la producció total augmentarà de manera cada vegada més lenta, fins que deixarà de créixer i, fins i tot, pot disminuir.

Economies d’escala

Només es donen en la producció a llarg termini, es poden canviar tots els factors de producció.

Mesura de la variació de la producció respecte a la variació dels factors.

-

Economies d’escala creixents

La variació de la producció es més alta que la variació dels factors.

-

Economies d’escala decreixents

La variació de la producció més baixa que la variació dels factors.

-

Economies d’escala constants

La variació de la producció és igual a la variació dels factors.

Quant més economia d’ escala, més barata li surt la producció a l’empresa, es redueixen els costos.


Tema 4: El funcionament del mercat

1.El mercat i el diner

Mercat-> conjunt d’operacions de compra-venda.

Ha d’haver-hi: -oferents(tenen alguna cosa per vendre) -demandants(volen comprar) -pruducte(nom genèric d’un bé o servei.

Preu-> relació d’intercanvi

2.La demanda

La demanda és la quantitat de producte que la gent està disposada a comprar a un preu determinat. Factors que intervenen: -Preu del bé en qüestió: augmenta preu disminueix demanda. Baixa el preu, augmenta la demanda.

-Preu dels béns relacionats: -béns substitutius: són aquells que cobreixen la mateixa necessitat però pertany a un sector diferent. Ex: margarina i mantega. -béns complementaris: béns que es consumeixen conjuntament. Ex: benzina i cotxe.

-Renda disponible: quantitat de diners que es té per consumir: -bé normal: augment renda augment demanda. -bé inferior: augment renda baixa demanda. Bé de luxe. Augment renda baixa demanda. Normalment es paguen en terminis.

-Gustos i preferencies: influeix la moda


Entradas relacionadas: