Corts de Cadis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,6 KB

 

Antic Règim:


l’Antic Règim es la monarquia absolutista que el rei concentre tots els poders (3), hi ha molta desigualtat. La noblesa viu molt bé perquè te diners, però el poble treballava al camp i eren pobres perquè havien de pagar impostos molts alts. Entre en crisis perquè els del poble es va revoltar perquè no era sostenible.


Construcció de l’estat liberal:

Són idees que sorgeixen per tot Europa a principis del XIX. A partir de la crisis de l’Antic Règim es vol fer una reforme de l’estat, transformar-lo en estat liberal, es vol eliminar la separació de poders, i que hi hagi més democràcia. EL que passa es que l’estat liberal considera que formalment, considera que tothom es igual. Llavors, l’estat no intervé, tot hi haver-hi desigualtat entre la gent. Posen més drets, més democràcia…

La primera constitució liberal es la del 1812, és fa a Càdiz en unes corts extraodinaries en un context de guerra. Però Espanya, no s’estableix un model liberal fins l’any 1833 que es l’any que mort Ferran VII.

Entre mig hi ha molts alt i baixos en la constitució.

La constitució de Càdiz no s’aplica amb continuïtat des de 1812 al 1833, hi ha períodes que s’aplica i altres que no.


Conseqüències socials i econòmniques:

Crisis per Espanya.

Les colonies d’hispano-amèrica suposaven una font d’ingresos per Espanya i quan aquestes començen amb els moviments independentistes, això va suposar que hi hagués guerra, perquè van haver de portar l’exercit. Suposa una crisis per Espanya per la despesa militar i la pèrdua dels beneficis que obtenien amb les colonies.

Procés d’industrialització:
Cat.Es.:

Per començar, l’industrialització, no es produeix d’igual manera a tot Espanya. Es dona sobretot a la periferia, sobretot a Catalunya. A Catalunya es va donar una gran industrialització sobretot del sector tèxtil, del cotó i la llana. En Comparació amb la resta d’Europa, l’industrialització a Espanya es va produir amb retras i per tant, les tècniques o l’industria d’Europa era més moderna que aquí.

El procés d’industrialització a Espanya suposa una gran transofrmació economica, perque deixa de ser una economia únicament agraria. Sorgeix la burgesia que aconsegueixen un estatus economic equiparable al de la noblesa (tenir tants diners com la noblesa). No podem dir que les condicions d ela gent millorin perquè han de treballar moltes hores i els selaris son baixos, les condicions higeniques segueixen sent dolentes però si es produeix un canvi de mentalitat.
La gent a partir de les corrents de pensament que arriben d’Europa començen a demanar

Entradas relacionadas: