Corrent continu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

*Corrent continu:es el desplezament d'electrons al llarg d'un cunductor, sempre en el mateix sentit desde el negatiu fins el positiu *Corrent altern: __ ,qe canvien sovint de sentit en intervals regulars de temps.Generador: es un aparell qe crea corrent electric en produir una forza electromotiu S.F:Produeixen electricitat apartir de l'energia solar.Pila: es un generador de corrent continuo, no recargable, sagota en degradarse els seus components.Tipus:anode:barra de carbo situada al centre de la pila.-catode:es una carcasa de zinc.-electrolit:barreja de serradures i sals entre els dos pols.Piles de petaca:Son formades x 3 piles 1.5V. Alcalines:son semblants a les salines.El seu anode es dioxid de magnes y el catode es de zinc i l'electrolid es de dioxid de potasi. Piles botó: son de dimensions reduides i es fan servir per aparells petis Bateria:es un generador de corrent continurecaregable.Bateries de plom, Bateries de niquel, Bateries de niquel-hidrur metalic.
quin impacte tenen les piles amb el media ambient?Si van als abocadors,es descomponen i contaminan l'aigua.Quan es cremen amb les escombraries,els fums son contaminats.La propietat dels imants per atreure objectes de ferro es coneix desde l'antiguitat.La forza de atraccio d'un imant aumenta quan mes aprop estigui lobjecte de ferro i disminueix a mesura que sallunya. camp magnetic:es lespai dinfluencia de la forza dun imant.Genaredor electromagnetic:es un dispusitiu que produeix corrent electric aprofitant el corent induit creat quan es mou un conductor entre els pols dun imant.


Imant o electroimant:es possen imants permanents en generadors petits i electroimanes en generadors grans.
Armadura:es un nucli de ferro dolç, envoltat per cables conductors que formen bobines.Els generadors electromagnetics de corrent altern sanomenen alternadors.Els generadors de corrent continu s’anomenen dinamos. Transformador es un dispositiu qe converteix un corrent altern d’una tensió i una intensitat determinades en un altre corrent anb una tensio i intensitat diferents.
Una font d’alimentació es un dispositiu format per untransformador i un rectificador.Etiqueta energetica informa els consumidors dobre leficiencia del consum,Les set classes de etiqueta se distingeixen amb colors

Entradas relacionadas: