Corrent continu, electromagnetisme, potencia electrica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

corrent continu: conectem una pereta a una bateria, electrons circulen sempremateix sentit i amb intensitat identica.
senyal electrica: variacio de qualsevol parametre electric.
senyal altern:perque adquireix valors positius i negatius.
sinusoïdal: per la forma del senyal.

valor eficaç d´un senyal electric altern: valor que hauria de tenir un senyalcontinu perqueproduïrenel mateix efecte energetic
transformadors: presenten dos debanaments de cobre. apliquem una tensio alterna en un debanament en l´altre s´indueix una altra tensio, el valor depen del nombre de voltes de cada debanament.

e=v*i*t: energia que consumeix en un temps determinant (t), un aparell electric pel qual circula una intensitat (i)i el voltatge de funcionament (v).
joules: mesura d´energia, tambe pot utilitzar-se la caloria.
_motors: transformen l´energia electrica en energia mecanica de rotacio.
_peretes:l´electricitat en energia lluminosa.
_radiadors:transformen en calor quasi tota l´energia que reben del generador.

potencia electrica: capacitat que te un receptor electric per a transformar energia en un temps determinat.
p=v*i:potencia igual a volts per intensitat

calor: l´energia ocasionada pel corrent electric es coneix am el nom d´efecte Joule,, e=i2*r*t
llum: dues maneres per calfament d´un fil conductor (lampada incandescent)o per exitacio d´un gas sotmes a descarregues electriques (fluorescencets)
_tub fluorescent: a l´interior un filament metal.lic de tungdte, un gas inert argo, i una quantitat menuda de mercuri. vidre recobert, per una capa de foscor.
_pereta: calfament d´un fil metal.lic amb el pas del corrent electric genera incandescencia.

electromagnetisme: combinacio dels efectes de l´electricitat i el magnetisme ens permet generar electricitat.
_motor electric:dispositiu capaç de transformar l´energia electrica en moviment.
_rele:element electromagnetic que consta d´una bobina de cobre i diiversos conectors.

Entradas relacionadas: