Convecció sobre els drets humans dels xiquets

Enviado por Anónimo y clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,5 KB

 

1-Quin és el centre de la DSE? El centre de la DSE és la defensa del valor de la dignitat humana

2- Comenta el significat de les paraules de Joan Pau II a Mèxic


La Grandesa de la dignitat humana té la seva arrel en el fet que ha estat fet a imatge de Déu, capaç d’estimar Déu i el proïsme.

3-En què es fonamenta la igual dignitat que tenen l’home i la dona?


La igualtat entre l’home i la dona radica en el fet que ambdós posseeixen la mateixa naturalesa humana que ha estat creada a imatge de Déu.

4-Quan i per què són lícites certes diferències de tipus natural o funcional?


Són lícites certes diferències entre les persones humanes perquè han estat establertes per la Naturalesa com per exemple la maternitat i la paternitat tant en el sentit procreatiu com en l’educatiu. També hi ha diferències adquirides que, per exemple poden dependre dels mèrits propis, l’esforç, la història familiar ...

5-Enuncia de quines formes es donen en la societat desigualtats injustes. En quin sentit s’oposen a la

Dignitat de la persona humana? I a la Pau social i internacional? Què diu l’Església sobre aquestes desigualtats?


Les desigualtats injustes són les que es provoquen quan es produeix una violació injusta dels drets humans individuals o els de les nacions. *Discriminació o negació injusta dels drets, propis per motius racials, religiosos, socials o polítics.

6-Quines creus que van ser les causes de cadascun dels genocidis que hem esmentat?

CAUSES DELS GENOCIDIS-> 1-Principal (menysprea pels qui ens són diferents -> negació dels seus drets. 2- Secundària (ignorància i temor respecte qui ens és diferent). En el fons..., una visió materialista que elimina qualsevol visió transcendent.

7-Podries fer una valoració moral d’aquests fets des de la llei natural i la doctrina de l’Evangeli?


Valoració moral: -La Llei Natural estableix la vida humana com un dret inalienable (ningú les pot treure) –La dignitat de tota vida humana és pròpia de la Naturalesa humana –A més, l’Evangeli ens ensenya: “Estimeu-vos els uns als altres”

9-Què és l’eutanàsia? Quina diferència hi ha amb el suïcidi? I amb l’homicidi?

-Eutanàsia és ajudar a morir algú. Especialment es vol aplicar en aquelles persones que volen morir per acabar amb els seus sofriments físics o psíquics –Suïcidi és llevar-se la vida mitjançant medis propis mentre que l’eutanàsia requereix l’ajuda d’una altra persona –Homicidi és matar un altre amb intenció de fer-ho.

10-Per què l’eutanàsia és una greu violació contra la llei natural i contra la llei divina revelada?


El precepte No Mataràs inclou el suïcidi, l’homicidi i l’eutanàsia. La Sagrada Escriptura i el Magisteri de l’Església ens ensenyen que és Déu qui ens dóna la vida i és Ell qui la lleva. Nosaltres om administradors de la vida.

11- Per què el problema de l’avortament no és una qüestió només religiosa?


L’avortament és una qüestió que afecta tota la societat. Al llarg de la història i en totes les cultures sempre hi ha hagut oposició en contra de l’avortament. Hi ha unanimitat a considerar-lo com la mort violenta d’un ser humà innocent.

12-Què significa que el “jo” de la mare té el deure de respectar el “tu” del fill?


La vida del fill, tant si és dins com fora de la mare, és una vida humana independent. La dignitat humana d’una persona sempre és la mateixa en qualsevol període de la vida que es trobi.

13- Què s’entén per fecundació artificial? Per què son immorals aquestes practiques?


El magisteris de l’Església Catòlica considera immoral la fecundació artificial. Els motius són:- La separació de la funció unitiva (on els esposos s’entreguen mútuament per amor) de la funció procrearia -Encara que es faci amb intencions nobles, aquestes no són suficients per justificar una activitat que pot degenerar en nombrosos contra la dignitat (ex: manipulació i selecció d’embrions) -És una practica associada amb actes immorals com la masturbació i l’avortament selectiu.

14-Quina classe de respecte mereix l’embrió humà? Per què?


L’embrió humà mereix el mateix respecte que se li Déu a qualsevol persona humana en qualsevol període o circumstància de la seva vida; com a nen, adult o ancià, malalt o sa, lliure o presoner.


1-Què significa que la família és la cèl·lula bàsica de la societat?


La família és el fonament de l’edifici social perquè les vides han estat confiades a una família i no a l’administració pública”. Les vides humanes es desenvolupen inicialment dins d’una família i és en ella on comencen a créixer socialment.

2-Per què, segons Benet XVI, “cal cuidar el bé preciós de la família, fundada sobre el matrimoni”?


Històricament està comprovat que la pèrdua dels valors familiars condueixen a un gran deteriorament de la societat i dels valors de la convivència.

3- Segons el Gènesi, quines són les propietats essencials del matrimoni?


Les propietats essencials del Matrimoni segons el Gènesi són: -Monogàmia (un home i una dona) –Heterosexualitat –Indissolubilitat. Aquestes tres propietats són la garantia per assolir el creixement de la família i una adequada criança dels fills.

4-Com va restablir Jesucrist la concepció origínària del matrimoni? Què vol dir que el matrimoni cristíà és un sagrament?
·Crist restablí la unitat i la indissolubilitat (Març 10,8: home i dona són una sola carn; Març 10,9: allò que Déu ha unit que l’home no ho separi) ·Que el matrimoni és un sagrament significa que és un autèntic camí per assolir la santedat ·El Matrimoni és un àmbit de recepció dels dons de Déu que ajuden a viure les característiques i finalitats del matrimoni.


Entradas relacionadas: