Contracte de treball

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,78 KB

 
Modificacions cntracte trball: 1)mobilitat laboral.a)funcional:reqisits: dignitat, dret frmacio i prmocio, mantnir salari superior. tipus: 1.dintre mateix grup o categoria profssinal(causa no justifikada) 2.entre diferens grups o ctegries prf. x raons tecnikes o orgnitzativs, tems imprsindible, categria infrior motiu imprtan. 3. mbiliatat extraordinaria:sobrepsa lmits anteriors, mteix prcediment d ls mdificacions substancials. b)geografka:tipus: 1.Dsplaçamnts- x mnos 1 any priode 3 anys, cmunicar 5 dies abns si dsplaçmnt + 3 msos. k pt fr el trbllador? -Accptar dsplaçmnt (dspeses pagades, prmis retribuit d 4 dies trbll x 3 mss dsplaçmnt) -Dsplaçrse i rcorrer dvant jutjat. 2.Trsllats; dsplaçment dfinitiu o +1any en priode 3anys cmporta cnvi rsidencia (jstificat x raons ecnomikes, teknikes, orgnitzatives o prduccio), preavis 30 dies. k pt fer el trballador? -Accptar trsllat (cmpensasio ecnomika x dspeses trsllat) -Trslladarse i rcorrer jutjat -Extingir cntracte (drt indemnitzacio 20 dies slari trballar en maxim d 12 mnsualitats)
2)
mdificacions substancials d cndicions d trbll. jstifcades raons ecnomikes, tcnikes, orgnitzativs, prduccio. Pt afctar jrnada trbll, hrari, rgim trbll a trns, sist remuneracio i rndiment i fncions mbilitat extraordinaria. Prcedimnt=trsllat. Jrnada,hrari i trbll torns si afcta trbllador pt extingir cntracte (drt indemnit, 20 dies x any trballat en max d 9 mnsualitats)Entradas relacionadas: