Contraccións, Demostrativos, Adverbios

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,34 KB

 
Contraccióóns
ó,co,do,no,á,coa,da,na,ós,cos,dos,nos,ás,coas,das,
nas.
deste,desta,dese,desa,daquel,daquela,neste,nesta,
nese,nesa,naquel,naquela.
disto,diso,daquilo,nisto,niso,naquilo.
Demostrativos
este,ese,aquel,esta,esa,aquela,isto,iso,aquilo.
Posesivos
meu,teu,seu,miña,túa,súa,noso,voso,seu,nosa,vosa,súa.
cadanseu,cadansúa,de meu,de teu,de seu,de noso,de voso,de seu.
Indefinidos
algún,ningún,pouco.abondo,moito,demasiado,tanto,todo,outro,mesmo,propio,certo,determinado,bastante,tal...
Pron. átonos
me,che,te,lle,o,lo,no,a,la,na,se,nos,vos,lles,os,los,nos,as,las,
nas.
Pron. tónicos
eu,min,comigo,ti,contigo,el,ela,si,consigo,nós,connosco,vós,
convosco,eles,elas si consigo.
Adverbios
Lugar: abaixo,acá,acó,adiante,abaixo,arriba...
Tempo: acotío,agora,aínda,antano...
Cantidade: abondo,algo,apenas,bastante...
Modo: adrede,amodo,asemade...
Afirmación: abofé,sí,tamén...
Negación: nin,non,sequera...
Dúbida: acaso,disque,quizás...
Locucións prepositivas
a carón de,a causa de, amais de,ó par de,atras de,en lugar de,xunto a,encol de...

Entradas relacionadas: