Context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 9 KB

 

la tecnica literaria y context sociocultural desde los 70 a la actuallidad:
La narrativa del anys 70 està dominada per Escriptors nascuts durant la guerra, no l'han vicut però n'han patit Les conseqüéncies. Han crescut amb la cultura del mitjans de Comunicación de masses, la revolta juvenil del anys 60 i la lluita al Carrer contra el franquisme. Sense abondanar el Realisme social aporten Una exaltació al món interior del protagonista e primera persona com Miguel Ángel Riera o Baltasar Porcel. Aquests autors han tingut Refèrencies i models literaris de les generacions anteriors.  

El Més destacable d'aquesta narrativa és: 1 l'actitud de l'autor 2 el Culturalimes 3 la transgressió moral i ideológica 4 el món interior i 5 La incorporació de la cultura moderna


Pel Que fa als escriptors, La incorporació de la nostra llengua com a materia curricular i com a Vehicle d'enseyanment a partir del anys vuitanta és la causa d'una Demanda d'obres destinades a un pùblic lector jove. Alguns autors són: ENRIC LLUCH, VICENT ENRIC BELDA O VICENT BORRÀS

Els contes de Quim Monzó és basen en Una idea inicial i única, de vegades una sorpresa final, que produeix Un gag, una situaciò cómica, irreverent i absurda, en els primers Llibres, més realista i càustica en els ddarrers.
Després del seu primer recull de contes-

Uf,va dir ell

S'hi fa perceptible una evolució  envers la máxima elisió d'elements Superflus, tant pel que fa a la ficció com al model de llengua Literaria.
Els motius centrals de la narrativa de Monzó van desde la solicitud existencial fins a la reflexió irónica sobre l'escrptura.
En l'illa de Mains preval la reflexió sobre el llenguatge i l'acte de l'escriptura, a més denuncia les vanitats del món literari.

Els personantges de Monzó En l'ambient en que viuen, les formes habituals de relació etc tenen Una relació molt directa amb els estils de vida urbana de les acaballes Del 70 i amb el comçament del vuitanta.
postguerra a finals del 70:La poesia de postguerra va seguir les línies bàsiques de la lírica anterior a la guerra.

-POESIA D'INFLUÈNCIA SIMBOLISTA:postulava l'ús sistemàtic del ritme de les Paraules i dels símbols.La poesia estava condicionada per la Clandestinitat i l'exili.Destaca: Xavier Casp
-POESIA DE TÈNDENCIA AVANTGUARDISTA:es produeix la combinació  de tradició i modernitat.Joan Brossa
-POESIA DE TENDÈNCIA REALISTA:Seguien l'estètica del Realisme històric i Propugnaven el compromís dels intelec-tuals amb el seu temps i amb la Col-lectivitat i una postura de denúncia social de la dictadura.Vicent ASantos  Estellés
-ANYS 70:els últims anys del Franquisme i la transició estan dominats per joves poetes, tenen en comú El rebuig del Realisme i l'experimentació amb el llenguantge. Josep Piera
Vicent Estellés: Estellès es va dedicar professionalment al Periodisme,cosa que va condicionar el seu estíl, ja que la seua poesia és una crònica social de la realitat que va viure. Destaca de la seua Obra el Llibre de meravelles. A la seua poesia és caracteriza la Refèrencia constant a la realitat. Els temes principals són: la mort, la Fam i la misèria de la postguerra, la pàtria i la llengua, i l'amor Obsessiu i desesperat en diversos matisos des dels sentiments Espiritualitzats fins a les manifestacions sofisticades del desig i sexe Expressat, de manera que aconsegueix un ambient eròtic que l'ha fet Cèlebre.
És un poeta poc acadèmic i cultista, amb Aspectes contradictoris.Aquesta contradicció és manifesta en els seus Procediments retòrics i estilístics. Presenta un to col-loquial amb Formes lingüístiques pròpies del seu parlar.
Salvador Espriu: va iniciar la seua activitat literària com a narrador Abans de la Guerra Civil. En la postguerra es quedà a Barcelona, on  va Dur una vida retirada i discreta.La seua poesía va desde L'existencialime fins al Realisme social.No tornà a escriure narrativa i Es dedicà quasi exclusivament al conreu de la poesía,amb obres com La Pell de brau o Setmana Santa
Els seus sis poemaris Tracten el tema de la mort, amb un to melangiós i elegíác.Hi abunden Meditacions i interrogants sense resposta possible.
La Pell de brau és un llarg poema de caire social i compromís polític.Hi Analitza la Guerra Civil espanyola. En Setmana santa reflecteix una Preocupació metafísica.
En les característiques Generals hi abunden els símbols i la presencia dels mites. DOMINA tots El registres de la llengua. AL costat del discurs metafísic sec i aspre, Es troben pinzellades d'humor dur i cruel.

Mercè Rodoreda comença a publicar a partir de 1930.La seua biografia, marcada per la guerra, l’exili i una vida sentimental novel-lesca, es reflecteix a les seues obres –especialment a Aloma- i enriqueix la personalitat dels personatges.
La major part de l’obra de Rodoreda rep la influencia de tres escriptors psicologistes: Virgínia Woolf, Marcel Proust i Thomas Mann.
El tret més destacable de l’obra és la capacitat de fer avançar l’acció al mateix temps que els personatges projecten el seu món interior.
Les narracions rodoredianes superen la divisió entre narració, descripció i diàleg. Aquests tres elements apareixen fosos en una unitat indestriable. D’altra banda, la psicología dels personatges es fa palesa a través de les accions, de comportaments i d’expressions. Mercè, que va viure l’exili a Europa, va enriquir el seu corpus literari amb tot d’elements existencialistes, simbòlics…però sempre ha mantingut la mateixa cura a mostrar-nos com són els personatges i a relacionar aquesta descripció psicológica amb el comportament i  actitudsl-.

CONTEXT DELS ANYS POSTERIORS A LA Guerra Civil FINS ALS ANYS 70:l'exili Dels intel-lectuals,el silenci imposat per la censura, les prohibicions Llingüístics... Van marcar l'escassa literatura d'aquesta època i també La prohibició pública del català. ELs gèneres que requerien gran public Van patir una prohibició i una censura durant tota la postguerra.La Narrativa va ser el més censurat a causa del franquisme, hi destaquen Diverses tendències:la novel-la fantàstica i d'evasió que es una Alternativa  a la difícil situació creadora dels novelistes, destaca Joan Perucho; la narrativa psicológica  que després de la guerra va Adquirir caràcter existencialista i catòlic, per exemple Joan Sales i la Novel-la realista que es va produir a tor Europa i reflexiona sobre les Difícils condicions de vida després de la pstguerra, ex Manuel de Pedrolo
EN LA NARRATIVA A PARTIR DEL 70: la situació es Diferent, el franquisme arriba a la seua fi i apareix la democràcia i Amb això nous autors i editorials com per exemple Isabel-Clara SimóENRIC VALOR: A les rondalles valencianes, Valor reelabora els contes populars Valencians i a les Narraciones de la foia de Castalla, se'ns mostra com Un narrador sòlid.Les novel-les L'ambició d'Aleix i La idea de L'emigrat semblen sintetitzar les caraterístiques dels corrents Narratius anteriors(Realisme...).
La seua obra Mestre,la trilogía sobre Cassana,retrata la societat valenciana del Primer terçç del Segle XX, fa un homenatge a la nostra memòria històrica I se situa dins la moda narrativa del moment.
Les Caraterístiques de la seua obra son: la situació de les obres enmig d'un Paissatge rural magnífic;mostra els costums tradicionals i els diàlegs, Les descripcions i la trama condueixen a una reflexió sobre la justícia Social i la dignitat humana; té un llenguatge molt correcte i Finalmente el seu model narratiu és realista i naturalista, en la qual L'acció narrativa és lineal i la tècnica més innovadora que permet el Discurs indirecte llibre.

Entradas relacionadas: